21 oktober, 2022 Nyheder

Valgmøde i Skagen

Midt i en travl periode med valgmøder og lignende, lykkes det Rotary i Skagen at få overtalt de to nordjyske folketingskandidater Per Larsen (C) og Bjarne Lausten (A), til at komme og fortælle om deres politik på landsplan, men især om hvad de kan gøre for Nordjylland.

To erfarne herrer

Bjarne Lausten (S) er 69 år, udlært smed og har haft tillidsposter siden 1972, bor i Støvring sammen med Solvejg, men de er også deltids-jerupper.

Bjarne Lausten blev første gang valgt ind i Folketinget i 1992 og har siddet der uafbrudt siden 1998. Valgt i Frederikshavnkredsen.

Per Larsen (C) er 57 år, udannet som agraøkonom, har været politisk aktiv siden 1997, bor i Hjørring sammen med Jane.

Per Larsen blev i 2001 valgt ind i byrådet i Hjørring kommune, valgt til regionsrådet i 2005 og i 2019 blev han valgt i Nordjyllands Storkreds til Folketinget.

Sundhed i fokus

Rotary i Skagen har i foreningsåret 2022-2023, valgt at sætte fokus på Sundhed og ville gerne høre de to erfarne politikere om deres syn på sundhedspolitikken med fokus på Nordjylland.

Der var enighed om at bibeholde Regionerne, da de begge pointerede vigtigheden af det lokale demokrati og at alle er bedst tjent med, at beslutninger tages bedst, at dem der er tæt på borgerne.

Man kom også ind på det nye Supersygehus – Aalborg Universitetshospital, som har båret præg af skandale efter skandale, og ingen af dem turde spå om, hvornår hospitalet står færdig, men var enige om at det er den rigtige beslutning, da det også vil være med til at tiltrække dygtige lægefaglige kapaciteter.

Lægemangel

På mødet kom man også ind på hvor meget det betyder med lokale læger og lægehuse, og hvor svært det er at tiltrække praktiserende læger til yderområderne og der kom forskellige løsningsforslag på bordet og det er en problematik der prioriteres højt på begge sider af folketinget.

Billedtekst:

Per Larsen (C) og Bjarne Lausten (S), besøgte Skagen Rotary. I baggrunden ses mødelede pastpresident Henning Dochweiler.

En god oplevelse

I løbet af aftenen kom man også ind på mange andre ting der i øjeblikket fylder meget i danskernes hverdag og kom med forskellige løsningsmodeller.

Trods forskellig politisk observans, var det dejlig at mærke, at de to politikere havde respekt for hinanden og var enige om at samarbejde er vejen frem. Aftenen sluttede med et stort bifald til de travle politikere.