24 november, 2021 Nyheder

Utæt pakning var skyld i ammoniakudslip

Det var tilsyneladende en utæt pakning som førte til et ammoniakudslip fra Skagen Varmeværk i aftes, tirsdag aften.

Ifølge Det Nordjyske Mediehus lød første melding på risiko for et ammoniakudslip på intet mindre end 9 tons ammoniak. Det var da også grundlaget for straks at tilkalde assistance fra Frederikshavn samt beredskabsstyrelsen.

Da redderne her fra Skagen ankom kunne kilden til udslippet dog relativt hurtigt findes – Det var en utæt pakning som banede vejen for udslippet.

Det totale udslip estimeres til at være omtrent 500 kg ammoniak.

Årsagen til den hurtige fejlfinding og løsning af problemet skal findes i at en af Falck redderne også er medarbejder på Skagen Varmeværk. Han kendte derfor varmeværket ud og ind og kunne lede ham selv og kollegerne i den rigtige retning.

Var det ikke for denne redder havde udslippet med al sandsynlighed været markant større og ligeledes mere alvorligt.

Nordjyllands politi nåede dog at ringe til de fleste boligejere i de nærmeste boligkvarterer med den klare besked om at lukke døre og vinduer.

Det lykkedes heldigvis at inddæmme den udslupne ammoniak således at det aldrig nåede at blive til fare for de omkringliggende boligområder.

Natten og de tidlige morgentimer gik med at samle udslippet samt at lufte ud ved Skagen Varmeværk. Her var vinden heldigvis med redderne og der kunne derfor luftes ud uden at være til hverken fare eller gene for beboere i de tilstødende boligområder.

Ammoniakken anvendes hos Skagen Varmeværk til afkøling. Det er heldigvis kun decideret farligt i større koncentrationer.