• Forside
  • Nyheder
  • Udvidelse af hovedvejen: EU kommissionen arbejder på at kunne give svar inden årets udgang
02 juli, 2024 Nyheder

Udvidelse af hovedvejen: EU kommissionen arbejder på at kunne give svar inden årets udgang

EU-Kommissionen arbejder på at kunne give deres udtalelse omkring den planlagte udvidelse af hovedvejen mellem Skagen og Ålbæk til en 2+1 vej inden årets udgang.

Dette projekt er afgørende for at forbedre trafikforholdene og samtidig øge sikkerheden på strækningen, men da dele af strækningen ligger i et særligt beskyttet naturområde som hører under Natura 2000, er en udtalelse fra EU Kommissionen et krav for at kunne gå videre med projektet.

Det er vigtigt at understrege, at pengene for længst er afsat og at Vejdirektoratet står på spring for at komme videre med projektet så snart at der er grønt lys fra EU Kommissionen.

Projektet blev sendt ind til EU Kommissionen helt tilbage til august måned 2022, og den forventede behandlingstid var dengang 12 – 18 måneder. Nu næsten to år senere arbejder EU Kommissionen så på at kunne aflevere den længe ventede udtalelse inden årets udgang – men altså uden nogen form for lovning på det.

Projektets Betydning

Udvidelsen af hovedvejen mellem Skagen og Ålbæk er planlagt for at tilgodese den store mængde trafik som især om sommeren skal til og fra Skagen.

Derudover er der hele året rundt mange som pendler både ind og ud af byen og så vil en udvidelse af vejen samtidig også betyde at det er langt mindre sandsynligt at hovedvejen bliver helt lukket i timevis grundet uheld, som vi desværre har set flere gange de seneste år. I disse situationer har vi kun toget og Hulsigstien som reelle muligheder for at komme ind- og ud af byen, hvilket også fører til at ambulancer mm. kan blive holdt tilbage af uheldene.

En 2+1 vej vil desuden give bedre muligheder for overhaling og dermed mindske risikoen for trafikulykker betragteligt.

Fremtidige Skridt

Når EU-Kommissionen har givet deres udtalelse, vil Vejdirektoratet, forhåbentligt, kunne fortsætte med planlægningen og udførelsen af projektet.

Dette inkluderer potentielle ændringer og tilpasninger for at imødekomme evt. kritikpunkter i projektet fra EU Kommissionens side.