• Forside
  • Nyheder
  • Udvidelse af hovedvejen endeligt vedtaget i Folketinget
20 maj, 2022 Nyheder

Udvidelse af hovedvejen endeligt vedtaget i Folketinget

Torsdag var dele af infrastrukturplan 2035 til 3. behandling i Folketinget – Herunder også udvidelsen af hovedvejen mellem Skagen og Ålbæk.

Enhedslisten stemte som det eneste parti imod anlægsloven for udvidelsen af hovedvejen samt flere andre projekter.

Således skulle det nu være helt sikkert og vist at den, for mange længe ventet udvidelse af hovedvejen bliver til noget.

Afdelingsleder Ida Rasmussen, Vejdirektoratet, siger: 

”Med vedtagelsen af anlægsloven har vi nået en vigtig milepæl, der danner det egentlige lovmæssige grundlag for de arbejder, vi nu sætter i gang i Vejdirektoratet. Vi ser rigtig meget frem til at komme et skridt videre med den række af projekter, som vi skal arbejde med i de kommende år.”

Ida Rasmussen, Vejdirektoratet

Anlægsloven omfatter blandt andet følgende vejprojekter:

  • Udbygningen af E45 Vejle – Skanderborg fra fire til seks spor.
  • Udbygning af E45 Aarhus Syd – Aarhus Nord fra fire til seks spor samt udbygning af strækningen mellem Aarhus Nord og tilslutningsanlæg <20> Skejby.
  • Udbygning af Hillerødmotorvejens forlængelse fra motortrafikvej til motorvej.
  • Udbygning af Ålbæk – Skagen til en 2+1-vej.

Flere af projekterne har allerede haft opgaver som rådgivere i udbud hen over foråret og er nu i gang med selve detailprojekteringen af opgaverne.

Det er endnu uvist hvornår første spadestik tages, men hos vejdirektoratet regner man med at de første anlægsarbejder kan påbegyndes om et års tid.

Om udvidelsen af hovedvejen:

Strækningen mellem Ålbæk og Skagen er ca. 17 km lang og består i dag af en kombination af 2-sporet landevej og en ca. 5 km lang 2+1-strækning. Vejdirektoratet opgraderer hele strækningen på rute 40 mellem Ålbæk og Skagen til en 2+1 vej.

Strækningen over Hulsig Hede på cirka 5 km er tidligere udbygget til 2+1 vej. Dette projekt omfatter udbygning af de to delstrækninger: Hirtshalsvej – Hulsig samt Hulsig Hede nord til Flagbakkevej i Skagen, i alt cirka 11 km til 2+1 vejstrækninger. Samtidig sættes hastigheden op til 90 km/t på dele af strækningen.

Som en del af projektet forlænges den dobbeltrettede cykelsti, der i dag slutter ved Hulsig Hede til rasteplads syd for Flagbakkevej/Gl. Landevej.

Der etableres 1,4 km støjskærm øst for landevejen på strækningen fra rundkørslen ved Hirtshalsvej mod nord langs sommerhusområdet.

Projektet har en skønnet anlægsudgift på 221 mio. kr.