• Forside
  • Nyheder
  • Udsigt til sværere vilkår for autocampere i Skagen
18 juni, 2023 Nyheder

Udsigt til sværere vilkår for autocampere i Skagen

Teknisk udvalg i Frederikshavn kommune vedtog på dets seneste møde tirsdag d. 13. juni at to af byens større parkeringspladser skal retænkes.

Parkeringspladserne der er tale om er henholdsvis den lige ved lystbådehavnen samt ved det Hvide Fyr.

I praksis er der lagt op til at gøre livet en smule vanskeligere for de mange autocampere som hvert år besøger vores område.

Herunder kan du læse nærmere om begrundelsen samt projekteringen af de to parkeringspladser

Parkeringspladsen ved Skagen Lystbådehavn

Den omtalte parkeringsplads er omfattet af parkeringsafgift i sommersæsonen.

Parkeringspladserne er blandt de mest centrale og attraktive pladser i Skagen by, og der opleves hvert år stor efterspørgsel på pladsen, som er relativt lille, og som indgår som en del af havnemiljøet. Administrationen bemærker, at der opleves stigende udfordringer med, at større køretøjer, herunder autocampere, benytter pladsen, herunder ud mod havnebassinet, hvilket dels optager pladser i længere perioder, og dels påvirker oplevelsen af havnemiljøet og udsigten hertil. Trafikalt vurderes det uhensigtsmæssigt, at pladsen benyttes af de større køretøjer, idet parkeringspladsen med sin begrænsede størrelse og dertil følgende relative lille manøvrearealer, kan give problemer med den trafikale fremkommelighed og trafiksikkerheden, særligt på denne plads, hvor der færdes mange gående, grundet pladsens nære beliggenhed til havnen.

Administrationen foreslår derfor, at der på pladsen skiltes med maksimalt 3 timers parkering, og at pladsen indrettes således, at det ikke er tilladt/muligt for større køretøjer at benytte pladsen ved, at der etableres fysisk højdebegrænsning ved indkørsler.

Tiltaget vurderes at sikre en større trafikal omsætning på pladsen og hindre, at de større køretøjer optager store dele af pladsen.

Parkeringspladsen ved Det Hvide Fyr

Parkeringspladsen er i dag skiltet med maksimalt 2 timers parkering.

Der er tale om en relativt lille grusbelagt parkeringsplads, som grundet dens rekreative beliggenhed vurderes at være meget attraktiv, herunder for autocampere.

Administrationen foreslår, at der på pladsen er skiltet med henvisning for autocampere til parkeringspladsen på Grenen. Dertil foreslås det, at den nuværende
parkeringsbegrænsning på 2 timer ændres til 3 timer.

Begge de ovenstående forslag blev godkendt på mødet og bliver således ført ud i livet.