22 april, 2024 Nyheder

Udfordringer med lugt fra Skagen Renseanlæg

Forrenseanlægget til Skagen Renseanlæg er nu i fuld drift.

Dette bevirker desværre, at der er gener med lugt fra anlægget.

Frederikshavn Spildevand arbejder på en snarlig løsning af problemet.

I første omgang bliver det en midlertidig løsning, der hurtigt kan sættes i værk.

Først herefter vil der blive arbejdet på at finde en permanent løsning.

Forrenseanlægget, der blev idriftsat i efteråret 2023, behandler spildevandet fra Fiskernes Fiskeindustri og Scandic Pelagic.