16 januar, 2023 Nyheder

Transportministerbesøg i Frederikshavn Kommune

Havne, risiko for oversvømmelser i Elling og 2+1-vej mellem Ålbæk og Skagen var nogle af emnerne på dagsordenen, da transportminister Thomas Danielsen (V) lagde vejen forbi borgmesterkontoret i Frederikshavn Kommune mandag eftermiddag.

Landets nye transportminister Thomas Danielsen (V) var på sin rundtur til de danske kommuner på besøg i Frederikshavn Kommune, hvor han mødtes med borgmester Birgit S. Hansen. Risikoen for oversvømmelser i Elling og status på den lovede 2+1-vej mellem Ålbæk og Skagen var nogle af de emner, der blev drøftet.

Bro er flaskehals

Borgere i Elling er bekymrede for den næste store vandmængde, der kan få Elling Å til at gå over sine bredde og forårsage oversvømmelse ligesom det skete i 2014. Frederikshavn Kommune har investeret 16 mio. kr. i nye diger og pumpestationer for at lede vandet ud og forhindre oversvømmelser. Men Broen ved Skagensvej udgør en flaskehals i forhold til vandføringen i Elling Å. En uvildig rapport anbefaler en udvidelse af hullet under vejen for at øge gennemstrømningen af vand under ekstremhændelser for derved at reducere risikoen for oversvømmelser af villakvarterer i Elling og ved Skagensvej. Da vejen er statslig, er det statens opgave og ikke Frederikshavn Kommunes at løse denne udfordring.

“Det var et godt møde med transportministeren, hvor vi berørte vigtige emner for os – herunder 2+1-vejen mellem Ålbæk og Skagen og rammer for vores store erhvervshavne. Ministeren lover selvsagt ikke noget på sådan et møde, men lovede at tage udfordringerne med i sit videre arbejde”.

Birgit S. Hansen, Borgmester

Forligsparterne er stadig enige om vejen mellem Ålbæk og Skagen skal udvides, men der mangler endelig afklaring af natur- og miljøhensyn i det særlige område, hvor vejen skal udvides.

Udover minister, borgmester og embedsfolk deltog folketingsmedlem Bjarne Laustsen (A).