• Forside
 • Nyheder
 • Teknisk udvalgs spareplaner går bl.a. udover julebelysning
03 juli, 2022 Nyheder

Teknisk udvalgs spareplaner går bl.a. udover julebelysning

Teknisk Udvalg i frederikshavn Kommune står overfor at skulle spare 6.307.299 kr. i indeværende år.

På et ekstraordinært udvalgsmøde i torsdags, d. 30. Juni skulle sparekniven således findes frem.

Udvalget besluttede at merudgifterne skal findes således:

Tilskud til julebelysningen

Tilskuddet til julebelysning i Skagen, Slby og Frederikshavn halveres.

Således står byerne til at få følgende tilskud:

 • Skagen 87.500 kr.
 • Frederikshavn 187.500 kr.
 • Sæby 75.000 kr.

Forventningerne til årets julebelysning skal således sandsynligvis justeres en anelse.

Stop for eksterne arbejder/entreprenører

Det foreslås, at brugen af eksterne håndværkere begrænses til et minimum resten af 2022.

Flere opgaver varetages i dag af eksterne leverandører f.eks.:

 • Tømning af rendestensbrønde
 • Stribearbejde på veje og cykelstier.
 • Reparation af slaghuller.
 • Brostenarbejde og flisebelægning.

På bygninger vil kun absolutte akutte opgaver blive udført af eksterne håndværkere.

Konsekvenser:

 • generel service Opgaver og vedligeholdelse bliver mindre, og der kan opstå et efterslæb
 • Oversvømmelser fra rendstensbrønde
 • Forringelse af trafiksikkerheden

Stop for indkøb af materiel

Det planlagte indkøb af nyt materiel droppes for i år.

Dette forventes at føre til et merforbrug i 2023 som følge af højere driftsomkostninger på det ældre materiel.

Vakante stillinger

4 ledige stillinger på det tekniske område genbesættes ikke.

dette vil føre til at nogle opgaver ikke bliver løst mens andre løses ringere end før.

Tiltaget forventes at føre til øget travlhed/højere tempo hos kollegerne i forbkndelse med de 4 ledige stillinger.

Stop for ikke akut bygningsudgifter

Endnu en ledig stilling genbesættes ikke i indeværende år.

Nedbringelse af lagerbinding på værkstederne og mindske brug af eksterne håndværkere.

Kun nødvendige reparationer af biler og ikke naturlig investering i opretholdelse af slidt vognpark

Konsekvenser:

 • Færre mandskabsressourcer betyder, at primær drift af bygning vægtes højere end andre opgaver, dvs. at opgaver, der ikke har indflydelse på bygningens stand nedprioriteres, hvilket er lig med dårlige service for brugerne af bygningerne.
 • Mindre brug af eksterne håndværkere betyder, at man vil opleve en generel nedslidning af bygningerne, samt at driftsmæssige opgaver er længere tid om at blive løst.
 • bygningsmæssigt efterslæb på sigt.
 • Bilparken forringes yderligere.
 • Det bliver dyrere i fremtiden at vedligeholde/investere i nyt pga. den generelle ringe stand, hvilket sænker mobiliteten og derved fleksibiliteten.

Stop for indkøb til lageret

Center for Park og Vej driver et lager af forskellige entreprenørvarer, såsom fliser, kantsten, brosten og lign.

Fremgangsmåden har hidtil været at købe store partier og derved opnå mængderabat. Det forslås, at indkøbene til lager stoppes, og det nuværende lager bruges i bund.

Projekter, hvor der ikke er materialer på lageret, kan enten aflyses, udskydes eller indkøbes.

Ved at indkøbe til enkelte projekt vil dette sandsynligvis blive dyrere.

I dag sikrer lageret en fleksibilitet i opgaveløsningen, hvor materialerne er til rådighed ved opgavens start. Den nuværende leveringssituation gør, at bestillinger direkte til opgaver kan være forbundet med lang leveringstid.

Konsekvenser:

 • Opgaverne kan tage længere tid at udføre med gener for borgerne til følge.
 • På den lange bane vil projekterne blive dyrere.

Mere salg af træ fra skovene

Der ophugges mere træ fra de kommunale skovarealer.

indtægten forventes her at stige med 40%

Energi

Driftstider af ventilationsanlæg og lignende tekniske anlæg, som er væsentlige forbrugere af energi, nedjusteres så forbrug nedbringes.

På kontorer og lignende lokaler sænkes rumtemperaturer op til 1 grad, så niveauet her vil være 20 – 22 grader C.

Tiltag er effektueret ved, at alle CTS anlæg er gennemgået og justeret i juni måned og vil løbende blive fulgt tæt.

Konsekvenser:

for borgeren/generel service Ingen. Konsekvens for personale/institution I overgangsperioden fra sommer til opvarmningsperiode vil det anbefales, at personale bruger beklædning, hvor man kan tage højde for temperatur omkring 20 grader C, når man møder på arbejde

Hvilket forventer at give en besparelse på 6.380.000 kr.