30 april, 2023 Nyheder

Stigende medlemstal i Kappelborgs Venner

På generalforsamlingen i Kappelborgs Venner, kunne formand Bo Meyer meddele af foreningen nu tæller 300 medlemmer, mod 230 medlemmer i 2022, og der kommer stadig flere dag for dag.

Foreningen har nu fået nyt betalingssystem, ” NETS ”BS Web”, hvor der automatisk bliver opkrævet kontingent ved at udsende betalingskort. Efterfølgende tilmeldes disse betalingsservice, således at kontingentet automatisk hæves.

Vigtigt at bakke op om Kulturhus Kappelborg

I bestyrelsens beretning kom formand Bo Meyer ind på at det har været op ad bakke efter Coronaen, det fik publikum til at være afventende, men nu er Kulturhuset tilbage til det vi kender, med mange spændende arrangementer, som publikum bakker pænt op om.

Som andre kultursteder er også Kappelborg ramt af Kommunens besparelser hvor husets bredtfavnende program, er svært at fastholde. Der er simpelthen ikke økonomi til det. Det kan i yderste konsekvens betyde, at vi ikke længere har et kulturhus, som vi kender i dag.

Derfor er det vigtigt at Kappelborgs Venner, de mange sponsorer og publikum bakker op om Kappelborg mere end nogensinde før.

Kappelborgs Venner er en vigtig medspiller

Det var foreningens 9. generalforsamling, siden stiftelsen af Venneforeningen den 28. april 2014.

Foreningen holder stadig fokus på kernepunkterne i vedtægterne:

  • At fremmekulturlivet i Skagen By og Frederikshavn Kommune, ved aktivt at fremme kendskabet til Kulturhus Kappelborg.
  • At støtte aktivt op om Kulturhus Kappelborgs arrangementer og øvrige aktiviteter.
  • At udvikle og gennemføre egne kulturelle arrangementer, til støtte for Kulturhus Kappelborg.

Tiltag for de unge på Kappelborg

Takket været Trygfonden, har det været muligt at ansætte en fællesskabsmedarbejder Sara Løvstad Grøntved, som under bestyrelsens beretning fortalte om de tiltag der er igangsat.

Åbent i Gamerrum og Pusterummet (hæng ud zone) tirsdag og onsdag, men også torsdage i fremtiden.

Musikværkstedet om tirsdagen – drop-in undervisning, sammenspil og musiksnak i samarbejde med Musikskolen

Onsdagsåbent i samarbejde med Klubben
Gyser-event i biografen med 20 unge deltagere

Gyserløb med Ung Nord med 60 deltagende

Ukraineprojekter

100 fribilletter doneret af Scandic Pelagic og FF Skagens aktivitetspulje for ukrainere
Ukrainsk teater og fællesspisning i samarbejde med Røde Kors Café støttet af Scandic Pelagic og FF Skagens aktivitetspulje for ukrainere.

Keramikværksted under etablering med støtte fra Nordeafonden, Lions Skagen og Sparekassen Danmarks lokalpulje. Dette er startskuddet til de åbne værksteder, som er en fremtidsplan for Kappelborg

LAN Party i samarbejde med Klubben og SSP med 30 deltagere en hel nat på Kappelborg. Skal være et gentagende event i samme format med fokus på endnu federe præmier. Støttet af bl.a. Krages Bageri og Superbrugsen i Skagen.

Udstilling og workshop med graffitikunstner Timmi Mensah. Støttet af UMMK med 10 deltagere i fem dage, som har malet et nyt vægmaleri i hele kælderen

Koncert med den unge nordjyske rapper Christian Høgh med engagement fra Ung Nord den 16. juni. Støttet af Kultur i nærheden-puljen hos Region Nordjylland.

Fribilletter til 9. klasses elever, som har sidste undervisningsdag denne dag.
Der gjort rigtig mange tiltag for at knytte de unge endnu mere til Kulturhus Kappelborg.

Fremtiden

Formanden afsluttede beretningen med at økonomien er en endnu større faktor en tidligere.

De mange frivillige er en meget vigtig del af huset. Uden dem ingen Kulturhus.

Sponsorerne er også en afgørende del af det fundament vores kulturhus hviler på.

Der var også en tak til Kulturhuschef Lars Illum for hans gode evner til at søge fonde til spændende aktiviteter.

Genvalg af bestyrelse

Der var genvalg til bestyrelsen, som består af: Bo Meyer (formand), Ulla Egholm, Susanne Nielsen, Allan Kastor, Bjarne Kvist, Jakob Dalsgård og Flemming Stig. Lars Illum deltager også i møderne og holder bestyrelsen bredt orienteret om Kulturhuset.

Bestyrelsen vil også arbejde på af få flere medlemmer og vil lave tiltag ved bl.a. at være til stede ved koncerter, så man kan tilmelde sig foreningen.

Man kan også gå ind på Kulturhus Kappelborgs hjemmeside og tilmelde sig. Kontingent er 125,- pr. år.