10 april, 2024 Nyheder

Standerhejsning i Skagen Havkajakklub

Skagen Havkajakklub holdt standerhejsning i lørdags. Hermed markerer vi, at vinterperioden er slut, og at vi er klar til at tage hul på forårs- og sommersæsonen. Vinterpåklædning er ikke længere nødvendig.

Man kan sige, at vi skyder sæsonen i gang. Det er tid til at komme ud af hulerne og i gang med at ro igen. Dagene bliver længere, vejret bliver mildere, og det åbner op for mange gode ture på havet – både for havkajakker og SUP.

Det er også tiden for nye roere til at melde sig på banen, da vi starter vores begynderhold i havkajak første mandag i maj. Begynderholdet afvikles med kursusaften og rotur hver mandag aften i maj og juni samt en kursusweekend primo juni, hvor der aflægges prøver. Efter endt kursus udstedes bevis for gennemført roeruddannelse.

Skagen Havkajakklub har et godt tilbud til nye roere. Som nyt medlem får du roeruddannelsen gratis, når du betaler dit kontingent. Klubben stiller også kajakker og udstyr til rådighed for nye medlemmer. Det eneste, du skal investere i, er dit eget rotøj. Så det er nemt at komme i gang.

Begynderhold til SUP starter vi lidt senere – nemlig medio juni, hvor vandet er lidt varmere.

Interesserede kan læse mere på klubbens hjemmeside eller kontakte klubbens formand på mail michaelthaarup@hotmail.com