28 maj, 2024 Nyheder

Sommer med togkaos og togbusser

I løbet af sommeren vil signal- og sporarbejde samt nedbrydning af en hel perron påvirke togtrafikken betydeligt i det nordjyske. De første ændringer er allerede begyndt at træde i kraft, og mange togafgange bliver erstattet af togbusser.

Hvis du er fan af busrejser, har du en spændende sommer i vente. Banedanmark har planlagt en række omfattende projekter, som kræver, at togtrafikken erstattes af busser. De første ændringer begyndte allerede i søndags, den 26. maj, hvor togdriften mellem Aalborg og Hjørring er indstillet i aften- og nattetimerne frem til den 26. juli.

Fra den 27. juli til 6. oktober vil samme strækning være helt erstattet af togbusser. Derudover vil der på udvalgte dage også være indsat togbusser mellem Hjørring Øst og Sindal.

Disse ændringer skyldes Banedanmarks arbejde med at forny sporene flere steder på strækningen, herunder Hjørring, hvor et 700 meter langt dobbeltspor anlægges, og Brønderslev Station, hvor perronen hæves for at forbedre passagerernes sikkerhed og komfort.

Renovering af Perronen i Brønderslev

Banedanmark vil i løbet af sommeren 2024 opføre en ny, hævet perron på Brønderslev Station.

Denne nye perron vil gøre det markant lettere for passagererne at stige ind og ud af togene. Den vil også blive udstyret med ramper i stedet for trapper samt ledelinjer for blinde og svagtseende for at forbedre tilgængeligheden.

Projektet finansieres gennem Puljen til Øget Tilgængelighed på Stationer som en del af Infrastrukturplan 2025. Den nuværende perron, som kun er 26 centimeter høj, skal fjernes og erstattes med en ny perron på 55 centimeter. Den nye perron bliver 130 meter lang, mens den gamle var 289 meter. Perrontaget vil derfor også blive forkortet. Arbejdet omfatter også afvandings- og stærkstrømsarbejder samt justering af sporet og udføres fra juni til oktober 2024.

Ændringer i Togdriften til Aalborg Lufthavn

Fra nu af og frem til 6. oktober kører der ingen tog mellem Aalborg Station og Aalborg Lufthavn. I stedet for toget henvises passagererne til at benytte de almindelige busruter, der betjener lufthavnen.

Disse ændringer skyldes Banedanmarks arbejde med at forny sporene på Aalborg Station samt arbejdet med at forberede strækningen til et nyt digitalt signalsystem.

Flere Ændringer i Togdriften

Fra den 27. juli til 15. august erstattes togdriften mellem Aalborg Station og Aarhus Hovedbanegård med togbusser.

Fra den 16. august til 6. oktober kører togbusserne dog kun mellem Aalborg og Hobro.

NT indsætter togbusser mellem Aalborg, Støvring og Skørping, mens DSB indsætter togbusser fra Aalborg Station til Aarhus Hovedbanegård og Hobro Station. Alle afgange og ankomster for togbusserne kan findes på Rejseplanen – Køreplanerne opdateres cirka en måned før sporarbejdet starter.

Fornyelse af Sporene ved Hjørring Station

Banedanmark fornyer og opgraderer jernbanen ved Hjørring i de kommende måneder for at øge kapaciteten og sikre en bedre infrastruktur.

Der anlægges et nyt 700 meter langt dobbeltspor syd for Hjørring Station, og sporene på selve stationen fornyes.

Arbejdet omfatter udskiftning af skinner, sveller og sporskifter, rensning- eller udskiftning af skærver samt fornyelse af sporkassen.

Disse fornyelser vil pågå fra juni til slutningen af november 2024 og vil påvirke togtrafikken til og fra Hjørring fra slutningen af juli til begyndelsen af oktober.