09 april, 2023 Nyheder

Snart er Hulsig renset for affald

Foråret har ladet vente på sig – men det kommer! Med den overbevisning kalder Hulsig og Omegns Borgerforening til den årlige aktion, hvor frivillige indsamler affald fra veje og stier i lokalområdet 12 km syd for Skagen. Aktionen ”Hold Hulsig ren” løber af stablen søndag den 16. april.

”Alle gode mennesker som gerne vil holde naturen ren er velkomne til at deltage. Vi mødes ved forsamlingshuset på Kandestedvej palmesøndag kl. 10, hvor borgerforeningen er vært ved et morgenbord med kaffe, rundstykker og alt hvad dertil hører. Når vi har samlet kræfterne, bliver deltagerne sendt ud på en række forskellige ruter, udstyret med ’grabbere’ og affaldsposer, som dagen efter bliver afhentet af kommunen”, lyder det fra bestyrelsen for Hulsigs borgerforening.

Indsamlingen af affald er en årligt tilbagevendende begivenhed. Hvert år er der store mængder affald i poserne efter aktionen, men til gengæld er Hulsig, Bunken klitplantage og grøfterne langs vejen til Kandestederne som blæst for dåser, flasker, plastikposer og andre genstande, som absolut ikke hører hjemme i naturen.

Der plejer at være stor opslutning til ”Hold Hulsig ren!” aktionen. Måske er arrangørerne endda så heldige, at forårssolen kigger frem søndag den 16.  april.