25 juni, 2021 Nyheder

Skagenspakken er vedtaget og søsat

I Skagen oplever hjemme- og sygeplejen stigende udfordringer med at rekruttere kvalificeret SOSU-personale. En målrettet indsats skal nu udbrede kendskabet til faget og give flere lokale lyst til at uddanne sig til SOSU-hjælper eller -assistent

Stigende udfordringer med at rekruttere kvalificeret SOSU-personale til hjemme- og sygeplejen i Skagen får nu Frederikshavn Kommune til at gå alternative veje.  En skræddersyet Skagenspakke er netop søsat med det formål at arbejde målrettet med at uddanne og fastholde SOSU-personale lokalt i Skagen. En indsats, der er politisk opbakning til, fortæller Ole Rørbæk, formand for Socialudvalget:  

Jeg er glad for, at der er sikret politisk opbakning i både Socialudvalget og Økonomiudvalget til Skagenspakken, som personalesiden har taget meget positivt imod. Med denne indsats er der gode chancer for, at vi får besat 10 nye SOSU-elevpladser i år og 10 i 2021.

Ole Rørbæk – Formand for Socialudvalget, Frederikshavn Kommune

Skagenspakken tager afsæt i et tæt tværfagligt samarbejde mellem SOSU Nord, FOA, VUC, Jobcenter Frederikshavn og Center for Sundhed og Plejes uddannelses- og udviklingskonsulenter. Erfaringer viser, at samarbejdet på tværs skaber gode resultater. Med Skagenspakken har man særligt ny-ledige og borgere, der går med tanker om et brancheskifte, i kikkerten.

Greb chancen for at skifte spor
Skagenspakken åbner mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, som tilpasses den enkelte, der søger ind som SOSU-elev i Skagen. Der er bl.a. mulighed for voksenlærlingeløn og ansættelse i fast job efter endt uddannelse. Foreløbigt er der ansat to på C.S. Møllers Vej og én på Drachmannsvænget som ufaglærte i vikariater for at få indblik i faget og den bedste start på uddannelsen.

For Annamette Kurzmann Skibsted, der er ansat som vikar i Skagen Hjemme- og sygepleje, giver Skagenspakken hende en chance for at skifte branche:

Efter mange år i kokkefaget ville jeg gerne prøve noget helt andet. Det er nu, jeg har chancen for at for at skifte spor. Det er meget givende at lære et nyt fag og sætte min erfaring i spil i en ny sammenhæng. Jeg føler mig helt høj, når små ting som at hjælpe en borger med en hår kur, gør en stor forskel og er med til at løfte borgerens livskvalitet.

Annamette Kurzmann Skibsted, vikar i Team Nordsø-området i Skagen Hjemme- og sygepleje

Med en voksenlærlingeløn vil det være muligt for Annamette Kurzmann Skibsted at få privatøkonomien til at hænge sammen, mens hun uddanner sig. Hun hører fra mange, at det er modigt og friskt at skifte branche. Lignende reaktioner oplever Marianne Mose Jensen, der siden 1. juni har været ansat som vikar i Bygruppen, Skagen Hjemme- og Sygepleje. Efter mange år i butik valgte hun at skifte til en branche med mere fleksible arbejdstider og gode jobmuligheder:

De nære menneskelige relationer og oplevelsen af at blive mødt som et lyspunkt i borgernes hverdag er berigende. Og jeg oplever et godt arbejdsmiljø, hvor man bliver ’båret’ rundt, og man hjælper hinanden. Jeg er kun blevet positivt bekræftet i mit nye uddannelsesvalg, siger Marianne Mose Jensen, der sætter pris på at have mere tid til lektiehjælp og samvær med familien.

Forløb i Skagenspakken
Med Skagenspakken ansætter Frederikshavn Kommune SOSU-eleverne forud for grundforløbet GF2. Det giver mulighed for voksenlærlingeløn, hvis eleverne er over 25 år og delvist ledige. Alle elever ansættes på elevkontrakt i sammenhængende forløb med garanti for fastansættelse i Skagen efter endt uddannelse.

SOSU-eleverne indleder deres uddannelse med et 14-dages introduktionsprogram til faget og praktikken med temaer som Teori om hygiejne, Professionel fremtoning, Fagsprog og faglig kommunikation, Rettigheder og pligter. Efter introduktionen gennemfører eleverne grundforløbet GF2 i SOSU Nords lokalafdeling i Frederikshavn. Uddannelsens praktikker afvikles i plejegrupperne i Skagen i et tæt samarbejde med Praktikvejleder Team-Skagen for at sikre gode individuelle forløb, hvor eleverne får det bedst mulige indblik i social- og sundhedsområdet og mulighederne inden for faget.