• Forside
  • Nyheder
  • Skagenhallen skaber rammerne for nuværende og fremtidige fællesskaber i Skagen
27 marts, 2024 Nyheder

Skagenhallen skaber rammerne for nuværende og fremtidige fællesskaber i Skagen

3-4 gange om ugen har jeg den fornøjelse at hoppe i vandet i vores alle sammens Skagenhal, som jeg tillader mig at kalde dét som officielt går under navnet Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Et er den motion og tilfredshed man får ved at svømme, den anden er den kultur man møder på stedet. Et personale som hver gang møder en med et smil eller en fræk bemærkning som er afstemt med god form for situationsfornemmelse og en centerleder som også tager sig tid til en snak.

Den stemning man fornemmer i huset om man dyrker motion, er til et arrangement, møde eller en fællesspisning, kommer nok ikke ud af den blå luft.

Derfor satte jeg Centerleder Christian Mose i stævne for at høre om, hvilke tanker han gør sig, for at drive et sted som skal være så mangfoldigt i sit virke som hallen skal:

Først og fremmest driver jeg hallen efter en klar og præcis defineret strategi som bestyrelsen har lagt for hvordan man økonomisk og profilmæssigt gerne vil fremstå. Så inden for de rammer skaber jeg i samarbejde med medarbejderne hallens drift.

Det faste team bag Skagenhallen (foruden Centerleder Christian Mose selv).

Strategien har de første 5 år været meget enkelt Dermed ikke sagt, at det har været nemt og uden svære beslutninger og nødvendige tiltag.

Strategien består af følgende punkter

  1. Vi skulle én gang for alle have styr på økonomien. Hver en sten er blevet vendt og drejet. Gode beslutninger er taget for hallens bedste. Vi skal altid kun tage beslutninger for hallens bedste.
  2. Vi skulle skabe en medarbejderkultur som gav hallen en stærk profil og dermed et godt image, så folk vil tænke på os, hvis de stod overfor et behov som vi kan afdække
  3. Når ovenstående var på plads skulle vi tænke offensivt, så hallen udviklede sig til den tid vi lever i. En traditionel haldrift er i dagens Danmark død, der kræves meget mere og en helt anden tankegang for at der også er et sted som vores om bare 5 – 10 år.

Alle tre punkter har vi nået hurtigere end vi turde håbe på men vi vil stadig være udfordret på faldende børnetal, lejrskoleophold, stigende energi priser og ikke mindst et halvtreds år gammelt hus som trænger til en større renovering.

Men mange af de ting er det som om at vores brugere ikke ser – og heldigvis for det, for det kan virker lidt småkedeligt.

De bedst mulige rammer

Vi gør i stedet meget ud af at skabe de bedste rammer med de værktøjer vi har, for vores klubber, foreninger og skoler. De er grundstenen og det er dem vi altid skal sikre og værne om. Og når vi så laver kommercielle aktiviteter og må aflyse svømme- eller haltider, er det ikke for at gerenere vores daglige brugere men for at skabe økonomi, til at give dem endnu bedre forhold at dyrke deres sport og fritidsinteresser i, i fremtiden.

Vi gør meget ud af fællesskaber, det kan være i form af spis og hyg arrangementerne som vi har skabt noget helt specielt omkring, det kan være arrangementerne med børnene enten alene eller sammen med forældrene. Og mange flere af den slags er på tegnebrættet. Det handler kun om at finde tiden i vores dagligdag.

Fællesskaber er vigtige for os alle sammen. Det bekæmper ensomhed, og Christian vil endda også postulerer at vi bliver mindre syge af gode oplevelser sammen og den helt store gevinst er at der kommer mennesker i vores hal som nødvendigvis ikke er til sport men bare vil være- og bliver en del af os. Det elsker vi og det er det som driver os og gør vores arbejder helt unikt.

Fremtidens Skagenhal skulle gerne rumme boliger for unge under erhvervsuddannelse, unge som vil blive en del af vores fællesskab, unge som vil blive en integreret del af foreningslivet, unge som finder hinanden i Skagen bliver her og skaber familie.

Vores hal skal med sin centrale placering i byen og med sin mangfoldighed være byens centrum for et godt og sundt fritidsliv, hvor der er plads til fællesskaber både med og uden sport.

Det bliver et hårdt, langt sejt træk men vi skal og vi vil i mål – for alternativet er ikke eksisterende, hvis vores by med alt hvad den indeholder skal forblive levende i fremtiden.

Og mens vi arbejder med disse ting i ”baglokalet”, så står vi på broen hver dag for at skabe gode oplevelser for alle dem der kommer ind af vores hoveddør slutter en passioneret centerleder med mange ord.