• Forside
  • Nyheder
  • Skagenhallen præsenterede nyt navn og fremtidsplaner på workshop
19 april, 2023 Nyheder

Skagenhallen præsenterede nyt navn og fremtidsplaner på workshop

Skagenhallen bliver igen til Skagenhallen – i en version 2.0

Mere end 75 skagboer kom med værdifulde input på workshop Snapshot 2028 i Skagenhallen tirsdag eftermiddag og aften, hvor også de første arkitektskitser, lavet af arkitekterne fra C.F. Møller, på version 2.0 af Skagenhallen, blev præsenteret.

Samtidig blev også tanker om nyt logo præsenteret. Ikke mindst blev navneskiftet fra Skagen Kultur og Fritidscenter til en tilbagevenden til Skagenhallen, offentliggjort

”Skagenhallen er det oprindelige navn, og det har faktisk aldrig rigtig forladt Skagen. Det er vores hus, det er skabt af skagboer, og det er også sådan det skal være i det fremtidige arbejde vi nu har indledt.”

Sådan lyder det fra centerleder Christian Mose Sørensen, der selv præsenterede tanker om logo og navneskiftet.

Rørt formand over opbakning og input

Workshoppens konkrete arbejde handlede om input til tre overordnede temaer:

’Foreninger & fællesskaber’

’Bosætning & uddannelsesboliger’

’Værtskaber, turisme & kulturmøder’

Det var disse tre temaer som var de centrale holdepunkter i de fire timer som Skagenhallen i bogstaveligste forstand summede.

Og arrangørerne er mere end begejstrede. For der blev bare budt ind fra de mange deltagere og de respektive arbejdsgrupper de var placeret i.

”Jeg bliver faktisk helt rørt, når jeg ser på, hvor vi står i dag og tænker tre år tilbage, hvor vi startede dette arbejde. TAK – tusind tak for jeres indsats i dag.”

Klaus Henry Kristoffersen, bestyrelsesformand for Skagenhallen

Skagenhallens Youth Club – de unge engageret og forpligtet

Èt andet vigtigt højdepunkt på aftenen bestod i at Skagenhallen kvitterer for de mere end 20 unge, der havde valgt, at deltage på workshoppen ved at stifte Skagenhallens Youth Club.

De deltagende unge har alle indvilget i, at gå i gang allerede nu med at lave aktiviteter og fællesskaber både for dem selv men også for yngre unge.

”Vi valgte, på aftenen, at finde nogle penge i puljen fra vores sponsorindtægter – helt konkret 25.000 kr. til at sætte gang i dette ungdomsarbejde. Så i samme åndedræt skal der lyde en stor tak til alle vores sponsorer, som med deres bidrag er med til at gøre en forskel for byens unge der bruger og kommer til at bruge hallen, udover de gode timer de har i foreningslivet oppe ved os. De unge er fremtiden og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at også de føler at huset er deres. Og så har de unge lovet, at de deltager i arbejdet og at de tager deres kammerater med.”

Christian Mose Sørensen

Arbejdet fortsætter

Input fra deltagere er i gang med at blive samlet op, så de kan præsenteres og fungere som fundament for den videre proces.

På aftenen var der hurtigt enighed om, at der skal laves en opfølgning, så inddragelse og aftryk skabt af borgere, foreninger og virksomheder bliver sikret hele vejen, i den videre proces.

Billeder fra dagen