29 juni, 2023 Nyheder

Skagen Varmeværk sænker varmeprisen markant

På sit seneste bestyrelsesmøde har Skagen Varmeværk besluttet at sænke varmeprisens variable del fra 712,50 kr. til 450 kr. pr. MWh.

Det er muligt som følge af faldende el- og gaspriser og dermed energipriser i hele Europa.

Varmeværkets bestyrelse tror på, at den ny varmepris vil kunne holde ind i 2024, men der er mange usikkerheder på energimarkedet. En streng vinter kan medføre højere energipriser.

“Vi er dog fortrøstningsfulde, fordi varmeværket har flere strenge at spille på, når det gælder produktionen af varme. Der er både gasmotorer, varmepumper, elkedel og overskudsvarme fra industrien. Vores medarbejdere har været særdeles dygtige til at få det bedste ud af produktionsapparatet og bruge de energikilder, der er prismæssigt fordelagtige til enhver tid. Det har også været medvirkende til, at vi er kommet godt gennem energikrisen og nu kan sætte prisen ganske betydeligt ned.”

Lars Mikkelsen, bestyrelsesformand for Skagen Varmeværk

Den ny varmepris i Skagen vil kunne mærkes i den enkelte husstand. En beregning for et standardhus viser, at husstanden vil spare næsten 5000 kr. på årsbasis. Da prisen reguleres pr. 1. juli, vil skagboerne få glæde af cirka halvdelen af besparelsen allerede i år.

Varmeværkets direktør Thomas Rasmussen glæder sig over, at skagboerne nu får billigere varme, og han tror også det vil øge interessen for at få fjernvarme endnu mere.

I starten af august begynder varmeværket at grave forsyningsledninger ned i kvarteret omkring Nordmarksvænget. Det er et kvarter med 126 boliger, og de 77 af dem har allerede tilmeldt sig fjernvarmen.

“Udbygningen af forsyningsnettet er med til at optimere vores drift og fører derfor til lavere priser for alle forbrugere. Samtidig er vi i gang med et analysearbejde for at finde andre grønne alternativer til naturgassen, så vi fremtidssikrer produktionen og dermed sikrer skagboerne en både billig og miljørigtig opvarmning.”

Thomas Rasmussen, Direktør for Skagen Varmeværk