• Forside
  • Nyheder
  • Skagen Varmeværk ønsker indskrænkning af fjernvarmeområde
04 december, 2023 Nyheder

Skagen Varmeværk ønsker indskrænkning af fjernvarmeområde

Plan- og Miljøudvalget skal på dagens udvalgsmøde tage stilling til en anmodning fra Skagen Varmeværk.

Varmeværket ønsker nemlig en indskrænkning af deres forsyningspligt af fjernvarme i et område i den nordvestlige del af byen.

Det drejer sig nærmere bestemt om et område på Fladen Grund.

Varmeværkets begrundelse for ønsket om at forsyningspligten skal bortfalde i området er, at det vil være en bekostelig affære at etablere fjernvarme i området.

Etableringsomkostningerne er nemlig estimeret til at være intet mindre end 4 gange højere i det berørte område, set i forhold til resten af byen.

Varmeværket anslår at der kan opnås en samfundsøkonomisk fordel ved individuel forsyning med varmepumper frem for fjernvarmeforsyning fra Skagen Varmeværk.

Ved individuel forsyning af ejendommene med elvarme er det estimeret at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 1,95 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år i forhold til Referencen. Referencen består af fjernvarmeforsyning fra Skagen Varmeværk, mens der i projektforslaget også sammenholdes med forsyning med individuelle varmepumper.

Overgangen til individuel forsyning giver desuden husejerne i området mulighed for at søge tilskud til individuelle varmeløsninger via de statslige puljer, når matriklerne ikke længere er placeret i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Området afskæres dog ikke fra fremtidig fjernvarmeforsyning ved indskrænkning af området, da der såfremt området eller delområdet, ønskes forsynet med fjernvarme på sigt, kan udlægges til fjernvarmeforsyning ved udarbejdelse af et nyt projektforslag på baggrund af en fremtidig lokalplanlægning.