• Forside
  • Nyheder
  • Skagen Mile Hotel, Wellness og Vandland rykker et skridt nærmere
09 august, 2023 Nyheder

Skagen Mile Hotel, Wellness og Vandland rykker et skridt nærmere

For snart et år siden blev et nyt, fantastisk projekt præsenteret – Henning Kjeldsen ønskede at invistere et trecifret millionbeløb i et nyt vandland og hotel ved Lille Skagen.

Siden er det dog ikke meget man har set eller hørt til de store planer og nogle var måske endda begyndt at frygte at projektet var droppet igen.

Men Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag. Store projekter tager tid og bør og skal gennemarbejdes før end de føres ud i livet.

Nu er projektet så havnet på politikernes bord i Frederikshavn Kommune – nærmere bestemt i Plan- og Miljøudvalget, som skal behandle projektet på deres første møde efter sommerferien på mandag, d. 14. august.

Her skal politikerne tage stilling til en ansøgning om “Dispensation og tilladelse til øget etageantal og højder i forbindelse med opførelse af feriecenter”

I anledning af ansøgningen til Frederikshavn kommune har projektet også fået sit navn: “Skagen Mile Hotel, Wellness og Vandland”.

Projektet beskrives således:

“Feriecenteret, der skal indeholde vandland, wellness-områder, restaurant og hotel, opføres i 2 etager med mulighed for ophold på taget. Det samlede etageareal er på ca. 9.500 m² og en maksimalbygningshøjde på 14 m.”

Den kommunale administration vurderer at projektet overordnet set lever op til lokalplanen for området.

Af to årsager mener den kommunale administration dog at projektet alligevel kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Dels fremgår det af lokalplanen at bygninger må bygges i to etager med kælder. Dette skulle man jo umiddelbart tro at Skagen Mile projektet overholder med deres teknik kælder, stueetage og 1. Sal.

Problemet er blot det, at en fuldt udnyttet tagetage som der lægges op til i prijektet ret beset anses som en etage ekstra.

Dertil kommer vandlandets rutschebanetårn som ønskes bygget i 14 meters højde mod den resterende bygnings 8,5 meter.

Ifølge lokalplanen er de 8,5 meter nemlig den maksimalt tilladte højde på bygninger i området.

I selvsamme lokalplan står der dog også skrevet at: “Enkelte bygninger eller bygningsdele kan, såfremt funktionel hensyn taler for det, opføres
med en højde på op til 14 m målt fra et fastlagt niveauplan.”

Den kommunale administration anbefaler da også at politikerne i Plan- og Miljøudvalget godkender ansøgningen.

Hvad politikerne når frem til, det må tiden derimod vise – men meget tyder på at Henning Kjeldsen og Skagen som by, på mandag er et stort skridt nærmere en realisering af Skagen Mile Hotel, Wellness og Badeland.

Visualiaeringer af Projektet:

Kilde: Frederikshavn Kommune & SWECO.