• Forside
  • Nyheder
  • Skagen kultur– og Fritidscenter bag fyrtårnsprojekt for ung bosætning og fællesskab
12 april, 2023 Nyheder

Skagen kultur– og Fritidscenter bag fyrtårnsprojekt for ung bosætning og fællesskab

Skagen er sommer og sol, kunst og kultur. Men snart skal byen også være kendt som stedet, hvor unge mennesker søger til for at bo og få en uddannelse, blive en del af et fællesskab og gerne slå sig ned.

Nu søsætter Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) nemlig – sammen med bl.a. byens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner – et fyrtårnsprojekt, der skal tiltrække og fastholde de unge.

I tilknytning til det nuværende center vil skawboerne etablere omkring 45 moderne uddannelsesboliger med fokus på fællesskaber, og der bliver tilføjet helt nye funktioner som f.eks. motorikrum og multihal til spontanidræt. 

“Vi har hårdt brug for de unge i vores virksomheder, og vi kan tilbyde mange gode lærepladser. Derfor skal vi tage rigtig godt imod de unge og sørge for, at de bliver inkluderet i både eksisterende og nye fællesskaber. De skal have et godt hverdagsliv både på jobbet og i fritiden, og de skal helt fra starten have et rart sted at bo sammen med andre unge.”

Klaus Henry Kristoffersen, Formand for Skagen Kultur- og Fritidscenter

I samarbejde med Skagen Erhvervsforening har SKFC sikret en basis for de første skridt i projektet, så det er lykkedes at koble C.F.Møller Architects i Aalborg på opgaven. Arkitekterne tegner allerede nu på de første skitser, og de bliver præsenteret på en workshop tirsdag 18.april, hvor bestyrelsen i SKFC og styregruppen bag projektet kalder på borgere, brugere, ikke-brugere, virksomheder og ikke mindst unge for at få in-put til projektets indhold og DNA. 

“Vi kalder workshoppen Snapshot 2028, for vi skal kaste blikket fem år frem og forestille os, hvad der har båret projektet frem til succes: Hvordan blev vi stand til at tiltrække og fastholde de unge? Hvordan fik vi lavet fællesskaber både mellem de unge og på tværs af generationer? Hvem påtog sig opgaven som værter og initiativtagere? Hvordan organiserede vi mødet mellem de nye og de fastboende og mellem forskellige kulturer?”

Klaus Henry Kristoffersen

Når der er lyttet godt og grundigt til alle relevante in-put og ideer, skal projektet tegnes færdigt, og så sætter de tilknyttede projektudviklere fra Volapyk! ApS i Skanderborg gang i fundraisingen. 

“Den økonomiske ramme kender vi selvsagt endnu ikke præcist, men vi ved, at vi får brug for at søge penge både blandt lokale og landsdækkende fonde. ENV-fonden har allerede tidligere doneret 1 mio. kr. til projektet. Samtidig håber vi, at virksomheder, institutioner, foreninger og skagboer vil være med til at samle penge ind. Akkurat som dengang i 1971, hvor vi det lykkedes byen at samle penge sammen til at bygge hallen.”

Klaus Henry Kristoffersen

Også Frederikshavns Kommunes borgmester, Birgit Stenbak Hansen, er meget positiv overfor projektet.

“Kommunen bakker fuldt og helt op om planerne. Det, Skagen Kultur- og Fritidscenter lægger frem, er godt og visionært. Vi har nemlig brug for samarbejde og nytænkning, når det gælder udvikling, tiltrækning og bosætning. Og gerne med blik for de unge.”

Birgit Stenbak Hansen

Projektet opdelt i faser

Overliggeren for det ny Skagenhallen er sat højt, så selve gennemførelsen skal opdeles i faser for at sikre, at dagligdagen kan fungere.

Totalt set omfatter projektet både en renovering af hallen, etablering af uddannelsesboliger, opførelsen af en ny multihal samt et helt nyt gymnastik- og motorikunivers.

I motorikuniverset skal børnene inspireres til at udfolde sig på nye måder, og de skal kunne komme ind fra gaden og boltre sig i flere timer.

“Vi vil gerne gøre op med den todimensionelle verden, som vores børn lever i. I motorikuniverset vil vi udfordre dem, gøre dem mere modige og bidrage til, at de får nye sejre – samtidig med, at de har det sjovt.”

Christian Mose Sørensen, centerleder i Skagen Kultur- og Fritidscenter

Gymnastik- og motorik universet vil også være til gavn for den ældre generation, og det kan bruges til f.eks. træningslejr for gymnastikhold.

Også grupper med motoriske udfordringer kan få et ophold i det ny Skagenhallen, hvor overnatning, sund kost og husets naturlige fællesskaber er en del af pakken.

Multihallen bygges på siden af siden af den eksisterende hal og skal være rammen om alle typer af sport, inklusive den mere spontane idræt.

“Rigtig mange vil gerne dyrke idræt og bevæge sig, men ønsker ikke at binde sig til noget fast. Den form for moderne spontanidræt vil vi gerne være med til at understøtte og udvikle, og det får vi mulighed for i multihallen. Derudover får vi brug for mere indendørs plads til de aktiviteter – også de kulturelle – som naturligt følger med byggeriet af uddannelsesboligerne og ønsket om nye fællesskaber.”

Christian Mose Sørensen

Bæredygtighedsmæssigt understøtter det nye Skagen Kultur- og Fritidscenter fem udvalgte FNs verdensmål med et stærkt fokus på at skabe velfungerende fællesskaber, modvirke den negative udvikling i befolkningstallene for Skagen, fremtidssikre den eksisterende bygninger og anvende materialer med fokus på drift og vedligehold, lavt CO2-aftryk og design for dissasembly.

Nyt navn og ny visuel identitet

Også navnet og den visuelle identitet skal afspejle det sammenhold og de værdier, der var og stadig er på spil. Derfor vil navnet i fremtiden være Skagenhallen.

For fjorten år siden ændrede vi navn til Skagen Kultur– og fritidscenter. Men for det første er det aldrig rigtig slået an – vi siger alle sammen Skagenhallen – og for det andet vil vi gerne signalere, at hallen var og er hele byens mødested. 

Det ny Skagenhallen skal bygges på samme gode værdier som i 1971, hvor vi stod sammen om at få et tidssvarende center, lyder ønsket fra centerlederen, som tilføjer:

“Samme ejerskabsfølelse skal vi have til det ny Skagenhallen. På den måde kan vi nemlig fremtidssikre vores unikke værested til glæde for vores foreninger, øvrige brugere, turister og kommende beboere i uddannelsesboligerne. De unge skal mærke det fællesskab, som vi er så gode til at dyrke i hallen.

Det nye navnetræk og den grafiske linje, der følger med, er klar til første præsentation på workshoppen og vil blive implementeret i takt med, at projektet skrider fremad.