06 marts, 2023 Nyheder

Skagen Havn får millionstøtte til udvidelse

Skagen Havn er blevet begunstiget i uddeling af midlerne fra Havnepuljen som hører under den store Infrastrukturplan 2035, hvor også den kommende udvidelse af hovedvejen mellem Ålbæk og Skagen ligger forankret.

Havnen har således fået tildelt 9,5 millioner kroner ud af de 11,3 millioner kroner som de ansøgte.

Kurt Kirkedal, bestyrelsesmedlem i skagen Havn udtaler følgende på baggrund af den gladelige nyhed:

“Det er en god dag for Skagen havn. Det er utrloligt vigtigt at Skagen havn kan tilbyde de bedst mulige faciliteter til fiskerne.”

Midlerne skal bruges til at udvide dybden i auktionsbassinet, hvilket har en samlet projektsum på 22,6 millioner kroner.

Projektets formål er at udvide vanddybden i den inderste del af auktionsbassinet fra 5 til 7 meter samt anlægge en ny kaj samme sted.

Projektet er blevet til på baggrund af, at et stigende antal fiskefartøjer i dag ikke kan ligge til kaj ud for auktionshallen. Derfor er de nødt til at losse et andet sted i havnen, hvorfra fangsten transporteres med landtransport til auktionshallen.

Den øgede transport fører både til kvalitetstab og øgede omkostninger, hvilket ifølge Skagen havn kan føre til, at nogle skibe vælger at sejle til svenske havne frem for danske.

Parterne bag havnepuljen vurderer, at projektet i høj grad opfylder puljens kriterie om at bidrage til at løse kapacitetsmæssige udfordringer og investeringen forventes derfor at have en høj effekt i forhold til dette, da det forventes at den forbedrede infrastruktur vil få en høj anvendelsesgrad.

Hvornår projektet igangsættes er endnu ukendt.