09 august, 2023 Nyheder

Skagen Ambassadører på virksomhedsbesøg

Traditionen tro var Skagen Ambassadørerne tirsdag samlet til sommermøde i Skagen, hvor vedvarende energi og miljøvenligt lakseopdræt var dagsordenen.

Trods silende regn og vindstød af stormstyrke var humøret højt, da Skagen Ambassadørerne tirsdag var samlet til det årlige sommermøde i Skagen. Borgmester Birgit S. Hansen var vært ved sommermødet, hvor vedvarende energi og bæredygtig produktion var på agendaen.

“Sommermødet med Skagen Ambassadørerne er en god anledning til at pleje de nære relationer og i fællesskab se på muligheder for udvikling og investeringer i Skagen. Fælles for Skagen Ambassadørerne er deres tilknytning og kærlighed til Skagen, og at de i deres virke er med til at promovere området og fremme Skagens erhvervsmæssige interesser i hele verden.”

Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune

Lakseopdræt med fokus på miljø

På programmet for sommermødet stod blandt andet et virksomhedsbesøg hos Skagen Salmon, der har specialiseret sig i landbaseret opdræt af laks. Skagen Ambassadørerne fik under besøget indsigt i metoden Recircular Aquaculture System, som virksomheden anvender i deres nybyggede anlæg.

Laksekarrene fyldes med vand fra Skagerrak. Vandet cirkulerer konstant gennem biologiske og mekaniske filtre og ledes tilbage til laksekarrene. En lille del af vandet returneres til Skagerrak efter slutbehandling i virksomhedens renseanlæg. Mere end 90 procent af al kvælstof og fosfor er fjernet for at sikre en minimal miljøbelastning.

Den slam, der separeres i rensningsprocessen, bliver anvendt til at skabe ren energi i et biogasanlæg på den anden side af vejen.

Efter besøget hos Skagen Salmon fortsatte mødet med Skagen Ambassadørerne med en orientering om omlægningen til vedvarende energi i Frederikshavn Kommune og en drøftelse af muligheder for investeringer i grøn omstilling i området.

I sommermødet deltog også formand for Skagen Erhvervsforening Allan Kastor Andersen og kommunaldirektør Thomas Eriksen.

Hvem er Skagen Ambassadørerne?

Ambassadørkorpset består af følgende otte Skagen Ambassadører:

  • Christina Sørensen Lötter
  • Jens-Christian Wandt
  • Tavs Jensen Vagnby
  • René Ludvigsen
  • Friis Arne Petersen
  • Frank Uhrenholt
  • Torben Østergaard-Nielsen
  • Jens Petri Petersen