12 november, 2021 Nyheder

Sæt 2 krydser

Af Bjarne Laustsen MF(S)

Tænk sig! hvis VLAK regeringen med Lars Løkke i spidsen havde vundet det sidste Folketingsvalg, skulle du kun have sat ét kryds den 16. nov., for alle de blå partier ville nedlægge det demokratiske og folkelige element i Regionen.

De skulle erstattes af professionelle bestyrelser og sundhedsvæsnet skulle centraliseres, en uhyggelig tanke, der var tæt på at blive en realitet, og helt sikkert kommer på den politiske dagsorden hvis de blå partier får magt som de har agt.

Det allerførste den Socialdemokratiske regering gjorde var at sikre, med støttepartierne, at Regionerne kunne bestå, derfor skal du også stemme på partier og kandidater til Regionen, det er et meget vigtigt valg, Det Nordjyske sundhedsvæsen skal ikke styres af en bestyrelse fra hverken Århus eller København, de skal styres af Nordjyder som vælgerne kan se i øjnene og holde op på at drive et robust og nært sundhedsvæsen for både personale og patienter.

Nordjyske har sat Fokus på spidskandidaterne. Mads Duedahl fra Venstre mener selv at det er tid til en ny formand, men giver det nogen mening at stemme på en mand og et parti, der for kort tid siden mente at de folkevalgte var overflødige for at drive det Nordjyske sundhedsvæsen.

De konservative har Per Larsen, men ham kan de konservative da slet ikke undvære i Folketinget, han har haft alle ledige standpunkter om coronaen hver dag siden Covid 19 brød ud.

Stem nu på kandidater der fuldt og helt vil Regionen og Nordjylland det bedste, dobbeltmandater er ikke til gavn for nogen, det svækker det folkelige demokrati, når beslutninger skal træffes af færre folkevalgte, fordi en kandidat synes han/hun absolut skal sidde i flere folkevalgte forsamlinger på samme tid

Så jeg siger nej tak til de blå partier generelt, for de vil ikke det Regionale led noget godt, jeg har det nøjagtig på sammen måde med modstanderne af EU, jeg kunne da ikke drømme om at stemme på nogen der vil nedlægge det europæiske samarbejde.

Så jeg glæder mig dobbelt over at vi på demokratiets festdag d. 16. nov. kan få lov at sætte 2 krydser, både et til Kommunen og et til Regionen, og det skulle vi også gerne have lov til i fremtiden, så det er vigtigt at du stemmer og stemmer rigtigt, jeg er mest til genvalg, vi har brug for en sikker hånd på rattet.