20 marts, 2022 Nyheder

Regionen giver længere snor til egne ambulancer

Politikerne i Region Nordjyllands Forretningsudvalg har nu taget stilling til, hvad servicemålet for fremtidens akutberedskab skal være.

Fra fredag d. 1. April overtager Region Nordjylland og den finske præhospitale virksomhed PreMed nemlig akutberedskabet her i Nordjylland.

Regionen selv kommer til at stå for Aalborg og Vendsyssel, alt i mens at PreMed overtager driften i Himmerland samt i den vestlige del af Regionen.

På trods af at der kun er to uger til at overtagelsen finder sted, så er servicemålene først nu blevet vedtaget.

Af disse fremgår det, at i 67% af alle akutte kørsler skal 1. Vogn være fremme inden der er gået 10 minutter.

Yderligere fremgår det, at højst 10% af kørslerne må være fremme efter 15 minutter.

Endeligt fremgår det at 97% af alle akutte kørsler skal være fremme indenfor 20 minutter.

Såfremt at kørslen ikke er akut og livstruende må 1. Vogn kun i 7% af tilfældende ankomme mere end 30 minutter efter opkaldet til alarmcentralen.

Som det er nu, under Falck, ligger servicemålet på 9 minutter og 12 sekunder. Dette er den maksimalt tilladte gennemsnitlige responstid.

De nye servicemål for PreMed og Regionens eget akutberedskab må derfor ses som, i bedste fald, en potentiel forringelse med øgede responstider til følge.