• Forside
  • Nyheder
  • ORDMASKINEN: Nyt fælles initiativ fra Frederikshavn Gymnasium og Frederikshavn Handelsskole
22 januar, 2024 Nyheder

ORDMASKINEN: Nyt fælles initiativ fra Frederikshavn Gymnasium og Frederikshavn Handelsskole

Ordmaskinen er et nyt tiltag, som Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Gymnasium arrangerer sammen med Maskinhallen i Frederikshavn. Omkring 320 andetårselever fra begge skoler deltager.

Projektet hedder Ordmaskinen, dels fordi Maskinhallen er den centrale lokation, og dels handler temadagen om ordets magt, muligheder og ikke mindst den kreative leg med ord.

Eleverne kommer i løbet af dagen til at møde forskellige ordstationer i midtbyen, hvor de skal inspireres og arbejde med ord på forskellig vis. I Byrådssalen holder borgmester Birgit Hansen oplæg om den politiske tale. I Frederikshavn Kirke er det præst Johannes Ernstsen, der tager de unge gennem en prædikens ord. På Kunstmuseet bliver eleverne præsenteret for kunstens ord i billeder, og Filmmaskinen byder de unge inden for til at arbejde med filmens udtryk i lyd og billeder. Spar Nord er også vært ved en ordstation i Palads Teatret, hvor eleverne skal arbejde med kommunikation på de sociale medier. Spar Nord er en aktiv deltager i eventet – både som sponsor og som ordstation:

“Da vi i Spar Nord blev spurgt, om vi ville være med på at afvikle en kulturdag for alle 2 års elever på Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Gymnasium, sagde vi ja med det samme. Vi synes, det er et super initiativ, som de to skoler samarbejder omkring, og vi vil som lokal bank meget gerne bakke op om gode lokale aktiviteter.

Vi ser det også som en kæmpe mulighed at få de unges input omkring kommunikation på de sociale medier. Vi skal holde et indlæg for dem omkring brugen af sociale medier, når man kommunikerer som virksomhed – men jeg er da overbevist om, at vi selv kommer hjem med ny inspiration i bagagen.

Ditte Bang Frandsen, Marketingansvarlig, Spar Nord Bankområde Nord

En tilbagevendende begivenhed

Ordstationerne viser eleverne et bredt udsnit af, hvordan vi bruger ordet i forskellige sammenhænge. På ordstationerne løser eleverne forskellige opgaver, som senere skal bruges i et samlet værk sammensat af elevernes ord og musik.

Forfatter Victor Boy Lindholm gæster eventet med et foredrag om sit virke som forfatter. Victor Boy Lindholm er født i 1991 og hører til den generation af unge forfattere, der virkelig vil virkeligheden noget. Man finder f.eks. i digtsamlingerne ”Hyklertrilogien” (2020) og romanen ”En del af hjertet går ud af kroppen” (2022) et aktivistisk spil mellem virkelighed og fiktion og lige så stort engagement i emner som miljø og klima, kapitalisme, maskulinitet, køn og fitness. Alle emner, de unge kan relatere sig til.

Gruppen bag eventet – undervisere og ledere fra gymnasiet og handelsskolen glæder sig over muligheden for at lave et fælles arrangement.

– Udover at det skal være en lærerig og faglig dag, så ønsker vi, at eleverne kommer rundt i midtbyen i Frederikshavn, hvor de kan få øjnene op for nogle af de faciliteter og muligheder, som byen rummer. De bliver blandet i løbet af dagen, så på den måde lærer de hinanden at

kende på tværs af vores uddannelser og nye relationer kan opstå, udtaler Thomas Svane, rektor Frederikshavn Gymnasium og Brian Andersson, direktør Frederikshavn Handelsskole.

Perspektivet i Ordmaskinen er, at det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Temaet for Ordmaskinen i 2025 påtænkes allerede at handle om 80-årsjubilæet for Danmarks befrielse.

Program for dagen:

08:15-08:50 velkommen i Maskinhallen v. Jens Ole og Helene Mentz

09:00-12:00 Stationer ude i byen

Hver station får besøg tre gange af tre hold elever: Kl. 9.00 -9.45, 10.00-10.45 og 11.00-11.45.

12:10-12:45 Frokost på handelsskolen i kantinen

13:00-14:00 Oplæg Victor Boy Lindholm på handelsskolen i kantinen

14:15-15:00 afslutning i Maskinhallen med musik på ordene ved musikere