• Forside
  • Nyheder
  • OPDATERET: Forhøjet vandstand i Elling å på tilbagetog – hovedvejen er igen farbar
22 januar, 2024 Nyheder

OPDATERET: Forhøjet vandstand i Elling å på tilbagetog – hovedvejen er igen farbar

Pendler du mellem skagen og Frederikshavn – så er det nok en god idé at køre tidligere hjemmefra end vanligt.

Vandstanden i Elling Å er nemlig steget siden de tidlige eftermiddagstimer og er nu så høj at Nordjyllands Politi opfordrer bilister til at finde alternative veje.

Nordjyllands Beredskab, Frederikshavn Kommune og Nordjyllands Politi er tilstede ved åen, hvor der observeres og er indsat digevagter. Samtidig er der også indkaldt pumpekapacitet, hvis dette viser sig at være nødvendigt.

Det er kombinationen af smeltevand og nedbør der har ført til den forhøjede vandstand – og den kraftige blæst forbedrer på ingen måde vilkårene for åen.

Nordjyllands Politi opfordrer til, at man ikke kører til området, så beredskabet har manøvreplads til at håndtere situationen så godt som muligt.

Samtidig er der også en risiko for, at vejnettet omkring åen oversvømmes, så bilister opfordres til at søge alternative ruter.

Der kan pt. ikke gives yderligere informationer om tidshorisonten. Indsatsen på stedet vil fortsætte, så længe situationen kræver det.

Vi holder jer så vidt muligt opdateret her på Skagen Nyt.

Opdatering tirsdag morgen:

Situationen følges nøje det kommende døgn. Beredskabet er klar med kort varsel, hvis situationen mod forventning skulle ændre sig og vandstanden stiger igen. Der vil på nuværende tidspunkt ikke ske omlægning af trafikken. De trafikale forhold tirsdag vurderes ikke at være udfordret, hvorfor anbefaling om omkørsel ikke længere er gældende