15 november, 2021 Nyheder

Nyt initiativ skal tiltrække flere unge til Skagen

Omsæt din tomme bolig til kloge kvadratmeter

Skagen er udfordret af, at befolkningstallet falder. Det har betydning for niveauet af den offentlige service, for udbuddet af kultur- og fritidstilbud og for rekruttering af arbejdskraft. Skagen Erhvervsforening søsætter nu i samarbejde med flere større virksomheder og Move North et initiativ, der skal tiltrække flere unge.

Flere brancher – bl.a. turisme, detailhandel, produktion og procesindustri er udfordret af, at det er svært at skaffe elever/lærlinge nok. Virksomheder, der arbejder med fx det maritime, udvikling og oplevelsesindustrien, har brug for, at studerende og kandidater fra bl.a. Aalborg Universitet vælger Skagen til i forbindelse med praktikforløb og ordinære jobs. Mange unge rejser ud i verden for at uddanne sig, og det betyder, at der er behov for at rekruttere unge ude fra. Nøglen til at kunne tiltrække lærlinge, elever, studerende og kandidater er et sted at bo.

Fra tomme til kloge kvadratmeter

Udvalget af boliger, som lærlinge, elever og studerende har råd til, er begrænset i Skagen. Derfor søsætter Skagen Erhvervsforening i samarbejde med flere større virksomheder i Skagen og Move North et nyt initiativ, som henvender sig til boligejere, der har et tomt værelse, et anneks, en lejlighed eller et hus, man gerne vil leje ud. Dermed kan man omsætte tomme kvadratmeter til kloge kvadratmeter og få en ekstra indtægt. Samtidigt giver man en lærling eller elev, studerende eller nyansat kandidat tag over hovedet og en god start i Skagen.

Har du en tom bolig i Skagen, som du overvejer at leje ud?

Ring og få en snak med Birthe Borum eller Jens Vadet Poulsen om mulighederne. De skriver dig op som potentiel udlejer og tager kontakt til dig, når der er en interesseret lejer.

Kontakt:

Birthe Borum
Tlf. 31 68 66 06
Mail: birtheborum@gmail.com

Jens Vadet Poulsen

Tlf. 29 80 62 74

Mail: jensvadet@gmail.com

Du kan til enhver tid få dit navn slettet fra listen, hvis du ikke længere ønsker at udleje din bolig.

Fakta

Flere af Skagens største virksomheder samarbejder med Skagen Erhvervsforening og Move North om initiativet ”Fremtidens kompetencer i Skagen”. Formålet er dels at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til faglærte og ufaglærte jobs i Skagen – dels at synliggøre og initiere karrieremuligheder for studerende og fremtidig højtuddannet arbejdskraft.

Projektets partnere:

  • FF Skagen A/S & Scandic Pelagic A/S. Kontakt: HR Manager, Susanne Nielsen
  • Color Hotel Skagen. Kontakt: Direktør Rikke Gandrup
  • Karstensens Skibsværft. Kontakt: HR Manager Diddan Rahn Karstensen
  • Skagen Erhvervsforening. Kontakt: Formand Allan Kastor Andersen
  • Skagens Kunstmuseer. Kontakt: Direktør Lisette Vind Ebbesen
  • UCN – University College Nordjylland. Kontakt: Tue Werner Mikkelsen, International konsulent
  • Martec – Maritime and Polytechnic College. Kontakt: Underdirektør Brian Thomsen
  • Frederikshavn Kommune, Move North. Kontakt: Tiltrækningskoordinator Kåre Holdt Madsen