• Forside
  • Nyheder
  • Nyt EU-projekt skal styrke kyst- og landdistrikternes sammenhængskraft
27 oktober, 2022 Nyheder

Nyt EU-projekt skal styrke kyst- og landdistrikternes sammenhængskraft

Urbanisering tvinger kyst- og landdistrikterne til at tænke nyt for at forblive attraktive for bosætning og jobskabelse. Skagen Uddannelsescenter er med i nyt stort EU-projekt, SIRR, hvor mottoet er ”No place nor person left behind”.

De små lokalsamfund er under voldsomt pres. Ikke kun i Vendsyssel – det samme er gældende for resten af Europa. Skagen Uddannelsescenter (SUC) glæder sig derfor til at tage fat på opgaven sammen med partnere i Danmark Sverige, Tyskland og Frankrig, hvor kyst- og landdistrikterne skal udvikles og blive både attraktive samt bæredygtige lokalsamfund.

Når driftige iværksættere, ildsjæle og SMV’er får gode idéer, skal kyst- og landdistrikterne være klar til at hjælpe med udvikling, så de ikke tvinges til storbyer. Det har Sotenäs Symbioscentrum i Sverige, som står for den overordnede projektledelse på SIRR, haft stor succes med. Befolkningstallet er øget og både store og små virksomheder har fundet vej til den idylliske svenske skærgård omkring Smögen.

Skagen Uddannelsescenter har igennem mange år haft et tæt samarbejde med Sotenäs Symbioscentrum og de er ifølge Peder Key Kristiansen, direktør Skagen Uddannelsescenter, de helt rigtige til at stå i spidsen for SIRR og dele ud af deres mange års erfaringer til de 11 projektpartnere.

’Der er behov for at styrke den lokale sammenhængskraft for at udvikle modstandsdygtige lokalsamfund’ fortæller Michal Ax, projektleder for de danske partnere, og fortsætter ’virksomheder, ildsjæle, iværksættere skal sikres, at de – sammen med kommuner, regioner og vidensaktører – får mulighed for at skabe bæredygtighed, robusthed og innovation i kyst- og landdistrikterne’.

Peder Key Kristiansen, direktør Skagen Uddannelsescenter

Første skridt er at skabe kontakt til og samle iværksættere, ildsjæle, SMV’er og netværk i de respektive lokalområder. Der skal skabes et innovativt mødested, hvor de kan mødes til sparring, udveksle erfaring og – på sigt – dele de gode historier om samarbejde og udvikling med de andre projektpartnere på kryds og tværs af landegrænser.

Det tværnationale samarbejde er nødvendigt for at opnå kvalificeret udvikling af bæredygtige kyst- og landdistrikter og der vil igennem projektperioden, der strækker sig over 5 år, være et perspektiv på fælles smarte specialiseringer og modeller for vækst i lokalsamfundene.

Udover Skagen Uddannelsescenter deltager også Læsø Turist- og Erhvervsforening, Aarhus Universitet og Foreningen Stenvad Mosebrug på Djursland i projektet.

SIRR er en forkortelse for Sustainability, Innovation and Resilience in Rural areas.

Projektet er en del af EU / Interregs Nordsø-program og løber frem til september 2027 med et totalbudget på 5,6 mio. EUR.