30 marts, 2022 Nyheder

Nye kræfter til Skagen Handel

I Skagen Handel har man nu konstitueret sig i bestyrelsen, efter handelsstandsforeningens generalforsamling tidligere i Marts.

På generalforsamlingen valgte Mette Stenbroen at trække sig og det samme gjorde Carina Vestergaard fra Det Nordjyske Mediehus.

Hos Stenbroen skulle det dog vise sig at det blot blev et generstionsskifte, da Freja Stenbroen valgte at tage stafetten og sålddes stillede sit kandidatur til rådighed. Det samme gjorde Janne Kristensen fra butikken Glasjanne.

Begge blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen.

Som suppleanter stillede Marie Munch igen op, i år sammen med René Zeeberg fra Toppen af Danmark.

Den nye bestyrelse samt dennes konstituering ser således ud:

  • Mads Andersen (Formand)
  • Jette Nielsen (kasserer)
  • Peter Knudsen (Formand for juleudsmykningsudvalget)
  • Vivie Valgren (Formand for aktivitetsudvalget
  • Janne Kristensen (bestyrelsesmedlem)
  • Freja Stenbroen (bestyrelsesmedlem
  • Mathias Rump Hansen (bestyrelsesmedlem)
  • René Zeeberg (suppleant)
  • Marie Munch (suppleant)

Der er således et godt mix af erfaring, alder osv. I bestyrelsen, som allerede har fundet ind i et godt samarbejde.

I bestyrelsen, såvel som i aktivitetsudvalget er man da også for længst trukket i arbejdstøjet.

Allerede i påsken venter årets første aktiviteter nemlig – Med uddeling af påskeæg, æggeløb mm.