26 august, 2022 Nyheder

Nu kan der bydes på strandet tømmer

Op til den 18. februar 2022 drev en større mængde tømmer ind ved stranden syd for Skagen. Det er ikke lykkedes Nordjyllands Politi at finde ejeren. Derfor kan man nu byde på træet frem til den 12. september 2022.

Op til den 18. februar 2022 drev en større mængde tømmer ind ved stranden syd for Skagen, der blev sikret af den stedlige strandfoged. 

Der er tale om:

  • Ca. 800 lægter med dimensionerne 9 x 4,6 x 540 cm, svarende til ca. 4.000 meter
  • 370 stk. spærtræ med dimensionerne 19,5 x 4,6 x 480 cm, svarende til ca. 700 meter

Da det trods fremlysning ikke er lykkedes Nordjyllands Politi at finde ejeren, tager politiet nu imod bud på træet. Budgiver står selv for afhentning af træet, der befinder sig ved Skagen.

Budsum kan indgives til Nordjyllands Politi via e-mail NJYL@politi.dk og med henvisning til vores journalnummer 5100-60130-00003-22 att. politikommissær Michael Elkjær.

Bud skal være politiet i hænde inden mandag 12. september 2022. Provenu tilfalder statskassen med fradrag af strandfogedens bjærgeløn. 

Nordjyllands Politi forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne bud, såfremt ingen af disse indfrier politiets forventninger til provenu.