• Forside
  • Nyheder
  • Nå det inden nytår: 5 gode råd til at nedbringe din skat
21 december, 2021 Nyheder

Nå det inden nytår: 5 gode råd til at nedbringe din skat

Den hyggelige juletid er over os, og selvom de færreste nok forbinder december måned med skat, så er det nu, du skal slå til, hvis du vil optimere dine skatteforhold i år for ikke at snyde dig selv for fradrag og store besparelser. Derfor giver Spar Nord og BDO deres tips til, hvad du kan gøre for at få mest ud af dine skatte- og fradragsmuligheder.

Gaveindkøb, julefrokoster og familiebesøg fylder meget i december, og det er formentlig de færreste, som har planlagt at tjekke deres skatteforhold igennem i den søde juletid. Ikke desto mindre er det, hvad Spar Nord og rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO anbefaler, at du gør. Inden nytår er der nemlig flere skatte- og fradragsmuligheder, du kan benytte dig af, hvis du vil optimere din skat for 2021 – og som er for sent til marts, når der åbnes op for årsopgørelserne.

Rigtig mange tjekker og opdaterer deres forskudsopgørelse, men så glemmer de at forholde sig til fradrag og skat, indtil de i marts året efter går ind for at tjekke deres årsopgørelse. Fælles for dem er dog, at de risikerer at gå glip af besparelser på flere tusinde kroner, som kan lune i privatøkonomien. Der er nemlig lige nu nogle åbne vinduer for at udnytte mulige skattefradrag i det forgangne år, som lukker til nytår, fortæller formuekonsulent i Spar Nord, Birgitte Normann Mejlgaard.

Derfor giver Spar Nord og BDO her fem tips til, hvordan du nemt kan tjekke dine skatteforhold igennem for at se, om du har overset fradrag, samt hvad du ellers kan gøre for at nedbringe din skat.  

1. Put ekstra over på pensionsopsparingen

En måde at skrue på din skat er ved at indbetale mere til din pensionsopsparing inden nytår og således opnå fradrag. I år kan der opnås fradrag i den personlige indkomst for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter med op til 58.500 kroner, mens der ved indbetalinger til livsvarige livrenter ikke er noget loft.

Ratepensioner bør i min optik være førstevalget, men man skal være opmærksom på fradragsloftet. Desværre er der hvert år mange, der overskrider loftet, og som ikke er klar over, at det overskydende beløb kan tilbagebetales eller overføres til en livsvarig livrente, og som derfor ender med at betale skat to gange af de samme penge, siger Henning Boye Hansen, som er chefkonsulent hos BDO.

2. Giv ekstra gode gaver til jul

Som de fleste har du sikkert enten allerede styr på julegaverne eller står overfor at skulle på julegaveindkøb. I den forbindelse er det værd at huske, at du kan give større afgiftsfrie pengegaver til børn og børnebørn, mens det desuden er muligt at opnå fradrag på gaver til velgørende formål såsom jule- og nødhjælp.

Der kan i 2021 opnås fradrag for bidrag til velgørende formål med op til 17.000 kroner, og her har ægtefæller hvert sit fradrag. Pengegaver til børn og børnebørn er ikke fradragsberettigede, men ved at give den slags gaver kan dine arvinger på sigt spare boafgift – og i 2021 kan man give op til 68.700 kroner skattefrit til børn og børnebørn, mens beløbsgrænsen er 24.000 kroner for gaver til svigerbørn, siger Henning Boye Hansen.

Hertil supplerer Birgitte Normann Mejlgaard fra Spar Nord, at det især kan give mening at hjælpe sine børn eller børnebørn på vej med en god børneopsparing, hvis man selv har en stor formue placeret passivt på en indlånskonto og betaler negative renter:

– Du må som forælder eller bedsteforælder hvert år sætte 6.000 kroner ind på dit barn eller barnebarns børneopsparing. Her er renten lav, men dog ikke negativ. Overvejer man derfor at indskyde et beløb på børneopsparingen, kan det være en fordel at gøre det inden nytår, hvis man ikke allerede har nået loftet i år.

3. Sæt penge ind på en aldersopsparing

Når du nu er i gang med at optimere din skat, kan det også være en idé at overveje at indbetale til en aldersopsparing.

Selvom indbetalinger til en aldersopsparing ikke giver skattefradrag, er det alligevel en interessant mulighed. Det hænger sammen med, at der er en lav beskatning på afkastet, og når du går på pension, kan du få udbetalt beløbet afgiftsfrit. En aldersopsparing modregnes desuden ikke i offentlige ydelser, fortæller Henning Boye Hansen.

I 2021 kan der som udgangspunkt kun indsættes op til 5.400 kroner på en aldersopsparing. Er der maksimalt fem år til din folkepensionsalder, kan du dog indbetale helt op til 54.200 kroner.

4. Sælg tabsgivende aktier

Investeringslysten har nået nye højder i 2021, og derfor er der flere privatinvestorer, som netop i år er begyndt at investere og måske derfor ikke kender til muligheden for at nedbringe sin skat i den forbindelse.

Har du en beholdning af børsnoterede aktier, der er købt for frie midler, og er nogle af aktierne faldet i værdi siden købet, kan det være interessant at sælge disse, hvis du tidligere på året har solgt aktier med gevinst. Det hænger sammen med, at tabet i så fald kan modregnes i gevinsten. Og der er intet til hinde for, at du efterfølgende foretager genkøb af aktierne, hvis der har været en reel mulighed for kurssvingninger på aktien i mellem tiden, siger Henning Boye Hansen og uddyber:

– Har du tabsgivende aktier eller anparter i et ikke-børsnoteret selskab såsom i et inaktivt anpartsselskab, er et salg særlig interessant, fordi skatteværdien af tabet på sådanne kan modregnes i skatten af anden indkomst som eksempelvis lønindkomst.

5. Indbetal frivilligt din restskat for at undgå rentetillæg

Hvis du allerede ved, at du har betalt for lidt i skat i 2021, kan det slutteligt være en idé at foretage en frivillig indbetaling af den forventede restskat for at undgå at skulle betale rentetillæg fra første bankdag i 2022. Sådan lyder anbefalingen fra Henning Boye Hansen:

Det kan være, at man allerede nu ved, at der er uoverensstemmelse mellem ens forskudsopgørelse og reelle indtægter i 2021. Eksempelvis kan det være en freelancer eller oplægsholder, som får et honorar for sit arbejde. Ved restskat skal man betale en såkaldt dag-til-dag-rente på 1,8 procent af beløbet fra 1. januar til betalingsdatoen. Fremfor at vente på årsopgørelsen i marts kan man spare sig selv for rentetillægget ved frivilligt at betale beløbet før nytår, forklarer han.