01 april, 2022 Nyheder

Motorvej til Skagen

Der har i mange år været kæmpet for en udvidelse af rute 40 til Skagen. Den kamp må nu siges at have båret frugt.

I første omgang fik vi i Skagen lovning på en udvidelse til 2+1 vej mellem Skagen og Ålbæk – Det skete i regeringens infrastrukturplan 2035.

Allerede dengang var vi mange, både borgere, virksomheder og politikere som var glade og lettede.

Nu har man imidlertid fundet et ekstra råderum på rundt regnet 3 milliarder kroner som man helt ekstraordinært har valgt at investere i en massiv opgradering af vejforholdene til Skagen.

Vejdirektoratet har netop offentliggjort de nærmere planer for den nye Skagensmotorvej. Heraf fremgår det at der er tale om en ca. 45 kilometer lang 3-sporet motorvej med udspring i den nuværende Hirtshalsmotorvej og med udmunding ved rundkørslen ved Frederikshavnsvej/Kattegatvej her i Skagen.

De første linjeføringer gik på en kystnær motorvej, hævet op så der ville være en betagende udsigt. Dette kunne meget vel være blevet Europas Highway 1 (motorvej langs med kysten mellem San Fransisco og Los Angeles, red).

I sidste ende har man dog valgt en linjeføring som langt hen ad vejen følger den nuværende rute 40 samt Hirtshalsvej.

Den nye motorvej er anslået til at stå færdig i 2029 og forventes at kunne booste såvel turismen som erhvervslivet i Skagen.