09 november, 2021 Kultur

Ministerbesøg på Skagens Kunstmuseer

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen var mandag på officielt besøg på Skagens Museum for at tale om de udfordringer og udviklingsmuligheder Skagens Kunstmuseer står midt i og over for. Det blev til en samtale om kunst, statsstøtte, udenlandsk interesse for skagensmalerne, kvalitetsvurderinger og museets fokus på strategiske samarbejder, målgrupper og udviklingsplaner for både historiske bygninger og haver.

Skagensmalerne nyder ikke blot anerkendelse og stor opbakning i Danmark. Senest har en større soloudstilling med P.S. Krøyer, der satte publikumsrekord i Paris i år, igen understreget den både nationale og internationale betydning af kunstnerkoloniens livsværk, som i dag formidles og forvaltes af Skagens Kunstmuseer.

Men med svigtende besøgstal grundet coronanedlukninger og -restriktioner har museet nu i to år manglet en betydelig del af de vigtige entréindtægter, der normalt finansierer størstedelen af museets drift. Et tab, der samlet set er næsten fire gange større end det beløb, museet modtager i statsstøtte og det kan mærkes:

”Vi har de seneste to år bremset hårdt op på alle aktiviteter, der koster penge for at få enderne i årsbudgetterne til at hænge sammen: udstillinger, indkøb, bygningsvedligeholdelse, konservering af værker. Mere end 60% af vores indtægter kommer fra besøgende. Alene i år mangler vi lidt over 3 mio. kr. i entréindtægter”.

Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer

Selvom det er lykkedes museet at gå ud af 2020 uden underskud, bl.a. fordi det er lykkedes at skaffe ekstra midler fra både private og fonde, så er der også sket en udskydning af opgaver, som venter i fremtiden og som kan blive langt dyrere, netop fordi de ophober sig.

”Besparelser på bygningsvedligehold og konservering af værker går ikke væk, fordi man udskyder dem, tværtimod, så kan der ske yderligere nedbrydning, der ender med at blive langt dyrere, netop fordi man har ventet med opgaverne”.

Lisette Vind Ebbesen

En sårbar finansieringsmodel

Den krise, som museet ligesom resten af samfundet har været igennem, udstiller sårbarheden i en finansieringsmodel, hvor hovedparten af midlerne skal skaffes på markedsvilkår.

Samtidig er museets arbejdsopgaver kraftigt udvidede i de senere år, hvor især fusionen med de to kunstnerhjem, Anchers Hus og Drachmanns Hus, har tilført en lang række omkostningstunge nye opgaver.

Statstilskuddet blev ikke hævet med fusionen, men der blev givet et engangstilskud på en halv million kroner til et omfattende registreringsarbejde af genstande og kunstværker i kunstnerhjemmene, som med fusionen blev lovpligtigt. Denne gennemgang er nu afsluttet og har afsløret, at omfanget af genstande samt deres stand og behov for konservering er langt større end tidligere antaget. Et eksempel er fund af borebiller i billedrammer og lærreder, som skal stoppes så hurtigt som muligt for ikke at skabe yderligere nedbrud af og skader på kunstværker. Disse dyr spiser simpelthen kunsten, hvis man ikke stopper dem.

En gammel sang

Skagens Museum har været i dialog med de seneste syv kulturministre omkring den meget skæve fordeling af statsstøtte og presset på for en revurdering, der i højere grad balancerer de statsligt pålagte og lovpligtige opgaver med de driftstilskud, der gives. Alle er sådan set enige om, at støtten er skæv, men ingen har imidlertid formået at løfte opgaven med at gøre noget ved det.

Nu er håbet, at der kan findes en særbevilling en årrække frem, så museet kan få arbejdsro, mens der stadig skal arbejdes på at finde en bedre langsigtet løsning for statstilskud, der balancerer tilskud bedre i forhold til statsligt pålagte opgaver.

Fakta

Skagens Kunstmuseer beskæftiger 82 medarbejdere, hvoraf ca. 48 er sæson- og honoraransatte

Skagens Kunstmuseer har ca. 230.000 besøgende årligt, heraf er ca. 10 % lokale og 90 % turister og ca. 550 skoleklasser

Skagens Kunstmuseer tager vare på:
11 bygninger, heraf syv fredede samt tre haver
Tre museer og en samling af ca. 11.000 kunstværker

Skagens Kunstmuseer har en årlig omsætning på ca. 30 mio. kr. Kun 18 % af omsætningen udgøres af faste årlige driftstilskud fra stat og kommune:
• 1,7 mio. kr. fra staten (svarende til 6%).
• 3,8 mio. kr. fra kommunen (svarende til 12%)