09 september, 2021 Nyheder

Millionbevilling til udvikling af Ålbæk Havnebad

1.000.000 kroner fra ENV-Fonden sikrer stort projekt i Ålbæk

Ålbæk havnebad & Aktivitetsbro har taget det første skridt mod at blive realiseret. Den første store bevilling er allerede i hus.

”Vores første store bevilling er i hus, og vi er dermed et stort skridt nærmere realisering af Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro”, fortæller Ulla Mosich, Aalbæk Badehotel, som er en af initiativtagerne til det ambitiøse projekt.

”Vi har modtaget tilsagn om et betydeligt beløb fra ENV-fonden, som i denne omgang har bevilliget til ikke mindre en 28 forskellige, almennyttige formål. Det er vi selvsagt både glade og taknemmelige for, da det giver os et godt afsæt for at søge yderligere midler til projektet.”

Havnebad og aktivitetsbro er første fase

Første fase i projektet er at belægge den eksisterende sydmole med trædæk i smukke organiske former. Der bliver trapper til vandet til såvel havnesiden som strandsiden og trædækket kommer til at gå helt ud til molehovedet, hvor udsigten er storslået og mulighederne for lystfiskeri er rigtig gode. Planen er desuden, at der bygges en helt ny mole ud i yderhavnen, som med trapper, borde og bænke kan blive et nyt attraktivt opholdsareal.

2. fase i projektet bliver en saunabygning yderst på den nye mole, hvor det er tænkt, at man kan sidde i saunaen med udsigt over havet, og selve bygningen kan udnyttes som udsigtsplatform.

Oversigtskort over projektet

For fastboende såvel som gæster

Henrik Andersen, tilflytter og initiativtager til projektet, har set på Ålbæk Havn og havnens muligheder med friske øjne, og Henrik mener, at projektet er oplagt i forhold til den store interesse for ”outdoor living” med helårsbadning, sauna, aktiviteter, naturoplevelser og ”bare et naturligt samlingssted”. Broen vil være et naturligt fællesareal for både fastboende og gæster.

”Om sommeren mangedobles indbyggertallet i og omkring Ålbæk på grund af de mange gæster, der tiltrækkes af både sommerhusudlejere, campingpladser og områdets hoteller – og vi vurderer, at mere aktivitet i havnen vil tiltrække flere gæster hele året til gavn og glæde for byens butikker og restauranter” udtaler Henrik Andersen og Ulla Mosich.

”Det vurderes også, at en aktivitetsbro med mulighed for at dyrke f.eks. vinterbadning kan være med til at tiltrække og fastholde indbyggere i byen, som en del af det i forvejen gode fritidsmiljø, der eksisterer i byen” siger Ulla Mosich.

René Zeeberg, der er direktør for Turistforeningen for Toppen af Danmark, hilser det nye tiltag med havnebad og aktivitetsbro varmt velkommen, og mener, at det i høj grad vil være godt for turismen i Ålbæk, ligesom det vil have en afsmittende effekt for hele toppen af Danmark.

”Det er en del af tidens trend at søge oplevelser i naturen, og jeg er sikker på, at muligheden for at kunne bruge havet hele året i flotte og funktionelle omgivelser, vil blive grobund for mange gode ferieminder og dermed endnu et incitament til at besøg Ålbæk og landsdelen”

Renè Zeeberg

Omkring turismens betydning for Ålbæk udtaler Peter Nielsen, formand for Ålbæk Handelsstandsforening,

”Det er et virkeligt godt initiativ, som både vil blive et spændende og meget brugbart tilbud til vores borgere i Ålbæk og være med til at styrke turismen i området, hvilket vi har hårdt brug for. Samtidig kan det være med til at styrke bosætningen i området”.

Flere bidragsydere

Inden længe bliver Ålbæks borgere og andre interesserede inviteret til et møde på Ålbæk Badehotel, hvor vi vil informere om projektet og mulighederne. Her vil vi også tegne medlemskaber til foreningen Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro.

”Det er vigtigt, at vi står sammen i byen, både private og forretningsdrivende, da vi har brug for rigtig meget opbakning, når vi skal søge yderligere fondsmidler for at projektet kan gennemføres”

Ulla Mosich, Ålbæk Badehotel

Forventningen er, at der vil være samlet tilstrækkeligt med tilsagn fra fonde, erhvervsliv og borgere til at vi kan få spaden ”i vandet” i 2. halvår 2022.

Om ENV-Fonden

I forbindelse med fusionen af ESV, Elforsyningen Sydvendsyssel og ENV, Elforsyningen Nordvendsyssel i 2011 blev det besluttet, at der i en 10-årig periode kan uddeles 15 mio. kr. årligt til erhvervsudvikling, forskning, sundhedsfremmende foranstaltninger, kultur og sport i ENVs hidtidige forsyningsområde. 

Baggrunden for uddeling af midler i ENVs hidtidige forsyningsområde er, at der på fusionstidspunktet var en ikke ubetydelig mérværdi pr. forbruger/andelshaver i ENVs favør. Det er således en kompensation for denne mérværdi som udbetales over en 10- årig periode hos det fusionerede selskab Nord Energi A.m.b.a.