• Forside
 • Nyheder
 • Lukninger og afskedigelser ved Nordjyllands Kystmuseum
13 september, 2022 Nyheder

Lukninger og afskedigelser ved Nordjyllands Kystmuseum

Her til morgen kunne vi offentliggøre at Nordjyllands Kystmuseum står til at skulle spare 1 million kr. – nu har kystmuseet så fremlagt deres spareplan, som også får konsekvenser i Skagen:

Nordjyllands Kystmuseums bestyrelse tager til efterretning, at Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har indstillet, at det kommunale tilskud til museets drift, fra 1. januar 2023 reduceres med 400.000 kr. i årene 2023-2026.

Bestyrelsen konstaterer desuden, at der til dette beløb yderligere skal lægges en øget driftsudgift på 350.000 kr. som følge af, at Frederikshavn Kommune i 2021 opsagde museets lejemål i hovedmagasinet Randersgade 53, med virkning fra 1. april 2022.

Videre må det konstateres, at den bebudede kommunale budgetreduktion træder i kraft 1. januar 2023, og har et omfang, som gør det umuligt for museet at gennemføre reduktionen på ikrafttrædelsesdatoen, ligesom gennemførelsen af besparelserne i sig selv vil være omkostningskrævende, f.eks. i forbindelse med flytteudgifter, hvorfor der til dette formål yderligere skal findes besparelser for 250.000 kr.

Det betyder, at der på museets driftsbudget samlet skal findes besparelser for 1.000.000 kr.

Nordjyllands Kystmuseums driftsbudget er i de forløbne år blevet trimmet og optimeret i en grad, så det ikke længere er muligt at løfte konsekvenser af sådanne dispositioner i driftsbudgettet, uden at dette har synlige og mærkbare følger. Der er ikke flere penge at hente i driften. Museet kan ikke blive ved med at yde hverken samme eller øget service for stadigt færre midler.

Nordjyllands Kystmuseums bestyrelse og direktion har derfor udarbejdet en spareplan, hvis forudsætning for det første er at sikre museets fortsatte statsanerkendelse, og for det andet at sikre museets fortsatte udvikling.

Det betyder, at alt, der ikke er forudsætning for disse dele, og som ikke er omfattet af museets forpligtigelser i henhold til museumsloven, bliver skåret væk. Såfremt den bebudede kommunale budgetreduktion gennemføres, vil det derfor have følgende konsekvenser på Nordjyllands Kystmuseum:

 • Arkiverne i Skagen, Frederikshavn og Sæby nedlægges.
 • Arkivet i Tinghuset i Skagen. Arkivet nedlægges som aktivt og åbent arkiv, og bliver en del af Kystmuseets interne studiesamling. Tinghuset fraflyttes. Arkivalier flyttes i magasin.
 • En deltidsarkivarstilling nedlægges.
 • Lokalhistorisk Arkiv på Kystmuseet Bangsbo. Arkivet nedlægges som aktivt og åbent arkiv, og bliver en del af Kystmuseets interne studiesamling. •
 • En fuldtidsarkivarstilling nedlægges.
 • Lokalhistorisk Arkiv på Kystmuseet Sæby. Arkivet nedlægges som åbent og aktivt arkiv, og bliver i stedet en del af Kystmuseets interne studiesamling. Arkivet fraflyttes. Arkivalier flyttes i magasin.
 • En deltidsarkivassistentstilling overgår til andet arbejde.
 • Bedford-bussen i Skagen sælges.
 • Clasens Gård, en del af Kystmuseet Sæby rømmes. Lejemålet med kommunen opsiges, og museet fraflytter bygningen. Dette inkluderer kontorer, bogsamling, magasin, værksted mv.
 • En fuldtidskustodestilling nedlægges.
 • En fuldtidsstilling som udstillingstilrettelægger reduceres til en deltidsstilling.
 • Konserveringsudgifter til Bevaringscenter Nord reduceres.
 • Hertil kommer yderligere en række mindre budgetreduktioner.

Det er intentionen ikke at beskære museets åbningstider, men det kan blive nødvendigt.

Åbningstider vil således udgøre en budgetmæssig buffer. Som det burde være klart, vil alene gennemførelsen af spareplanen kræve tid, penge og ressourcer. Det kan derfor forudses, at den fulde effekt af besparelserne først vil slå igennem ultimo 2023.

Nu afventes det videre forløb i den kommunale proces, og den endelige beslutning.