05 december, 2022 Nyheder

Krydstogtrekord i Skagen i 2022

Den første krydstogtsæson efter Corona satte rekorder.

Med 49 anløb blev sæson 2022 en rekordsæson på trods af en del aflysninger på grund af ruteændringer (10) eller dårligt vejr (7), hvilket er 5 flere end den hidtidige rekord fra 2018 på 44 anløb. Skibene bragte i år 81.361 gæster til Skagen imod 66.258 i 2019. Gæsterne kom fra i alt 120 nationer over hele verden imod 106 i 2019. Vi oplevede den hidtil største krydstogtdag gæstemæssigt den 8. august, hvor AIDAnova havde 5.614 gæster ombord.

Skibene sejlede især i første del af sæsonen med relativ lav gæstekapacitet. Fuld kapacitet ville have betydet 122.417 gæster.

Gæstedemografien var i år anderledes end før Corona. Således havde vi i år 38.857 tyske gæster – det højeste antal nogensinde. Briterne røg i år ned på anden pladsen med 25.238 gæster og fra USA kom der i år kun 10.077 gæster.

Af de 49 anløb var de 12 førstegangsanløb. Vi havde 5 dage med 2 skibe i havn, så den nye kaj – Godskajen – kom rigtig til sin ret som alternativ krydstogtkaj.

Tilfredshed i byen

En rundspørge foretaget af det lokale krydstogtnetværk Cruise Skagen blandt et udsnit af Skagens butikker og restauranter efter sæsonen viste, at der stadig er en positiv holdning til krydstogt. For nogle var det en superfin sæson med rigtig godt salg og andre solgte tilfredsstillende.  For første gang havde Skagen besøg af rigtig mange tyske krydstogtgæster i 2022. Tyskerne var dog ikke dem, der handlede mest. De foretrak at nyde Skagens natur og især at besøge Grenen, hvortil der var en sand folkevandring på de store krydstogtdage.

Det kunne mærkes, at der ikke var så mange amerikanske gæster i år som tidligere. Når Skagen er sidste havn på et togt, handler krydstogtgæsterne generelt mest og det er gæsterne fra de mindre, luksusskibe, der bruger flest penge i byen.

Flere bemærkede, at krydstogtgæsterne var meget glade og taknemmelige for den gode service, de oplever i byens butikker og Skagen fik i det hele taget megen ros.

Kig på sæson 2023

Der er pt. tilmeldt 68 anløb til krydstogtsæson 2023. Primært grundet den geopolitiske situation foretager krydstogtrederierne stadig ændringer frem og tilbage for næste år. Det er en stor udfordring at få især amerikanerne til at cruise i det baltiske område. De er for det første bekymrede over krigen. Dernæst fravælger en del gæster vores område fordi de ikke kan komme til Skt. Petersborg, der altid har været det store trækplaster i Baltikum.

I 2023 får Skagen igen mange anløb af tyske skibe og derfor bliver der brug for flere tysktalende guider. Cruise Skagen arrangerer fra januar 23 igen et guidekursus og denne gang er det således især tysktalende kursister, der søges.