• Forside
  • Nyheder
  • Konservativ politik Skagen – vækst i indbyggertal er vores vision!
14 november, 2021 Nyheder

Konservativ politik Skagen – vækst i indbyggertal er vores vision!

Vækst i indbyggertallet i Skagen – Konservative vil i samarbejde med Frederikshavn Kommune og større erhvervsvirksomheder – og andre partier – arbejde for øget bosætning i Skagen by – med fokus på børnefamilier. – Det vil medføre flere børn i dagpleje, børnehaver, skoler, idrætsforeningen mm. Noget vi har hårdt brug for i Skagen. –  Vi ser meget gerne nye boliger/rækkehuse opført, og Kasernegrunden på Jens Winthers Vej kunne med fordel anvendes hertil. Vi vil tage selvstændigt initiativ til at finde en løsning på den gamle byggesag!

Konservative bakker op om Skagen Handelsstandsforening og Turistforeningen med deres mange gode initiativer til at fastholde Skagen som en aktiv handelsby – og til at udbygge helårsturismen. Kommunens investering i den nye turistsammenslutning ”Destination Nord” på knap 7 mio.kr. med hovedkontor i Ålborg har vist sig ikke at tilfredsstille Skagens turisters behov. Frederikshavn Byråd må analysere forholdene og overveje evt. at vende tilbage til den gamle ordning med 3 turistkontorer i hhv. Skagen, Frederikshavn og Sæby med kommunalt tilskud. En ordning der har virket fantastisk igennem årtier.

Skagen havn, fiskeindustrivirksomhederne samt Karstensens skibsværft og mange flere er afgørende for beskæftigelsen i Skagen. Brexit har – som alle bekendt- givet drastiske ændringer i fiskeriet. Den Konservative bestyrelse har derfor med vores folketingsmedlem Per Larsen besøgt Skagen Havn og Pelagic A/S. – I sidste uge har vores konservative EU-parlamentsmedlem Pernille Weiss med bestyrelsen besøgt FF (Fiskernes Fiskeindustri) med henblik på at lytte til virksomhedernes ønsker for en fair international konkurrence – og for at bevare og udbygge arbejdspladser i Skagen i fremtiden.

Skagens idrætsforeninger har igennem alle årene været et vigtigt fundament for børn og unge.  Efter Corona efterlyses mere frivillig support fra forældre og familier.

Konservative vil også arbejde for flere ældreboliger på lejebasis, f.eks. almene boliger. Boligforeningerne i Skagen har alt for lange ventelister. Vi vil arbejde på at få et nyt friplejehjem i Skagen -som man har i mange andre kommuner i DK.

Sundhedspolitik er væsentlig for konservative og for Skagboerne. Under Region Nords ledelse af Ulla Astman har skagboerne haft en ringere service med ambulancer og akutbiler end resten af Regionen. Min anbefaling er at sætte X ved konservative Per Larsen til Regionsvalget – og X ved en af vore C-kandidater ved Kommunalvalget: borgmesterkandidat John Lamp Henriksen, Sæby, Anette Schou, Skagen eller 24-årige Thomas Jensen, Ålbæk.

Peter F. Højlund, Skagen
Bestyrelsesmedlem
Konservative vælgerforening