• Forside
  • Nyheder
  • Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
26 juni, 2023 Nyheder

Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer

Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022.

Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.

I løbet af 2022 har Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling leveret 6 nye skibe til Danmark, Færøerne, Skotland og Norge. Nybygningsafdelingen har oplevet betydelige udfordringer som følge af stærkt stigende materialepriser og forsinkelser i komponentleverancer fra eksterne leverandører. Disse faktorer har resulteret i markant øgede omkostninger, som derved overstiger det budgetterede niveau.

Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling har haft en meget tilfredsstillende aktivitet i 2022, hvilket har resulteret i højere indtjening end forventet.

KS Elektro blev hårdt ramt af de stærkt stigende materialepriser, især på kabler, hvilket har påvirket årsresultatet for dette selskab negativt.

De øvrige selskaber i Karstensen Gruppen, Danish Yacht, Karstensen Shipyard Poland og Nuuk Værft, har alle haft en god aktivitet og opnået tilfredsstillende resultater.

Trods de udfordrende eksterne omstændigheder i Europa er der en stærk opbakning fra medarbejdere, leverandører og kunder til at håndtere udfordringerne bedst muligt. Fremadrettet har Karstensen Gruppen således forsøgt at sikre sig bedst muligt imod prisstigninger og usikkerheder.

Karstensens Skibsværft har i oktober 2022 købt et stort værftsområde i Gdansk i Polen til afløsning for det mindre lejede område, hvor værftet har haft skrogproduktion de foregående 5 år. Investeringen giver værftsgruppen øget kapacitet, der fremtidssikrer værftets nybygningsproduktion og muliggør bygning af væsentlig større skibe.

Karstensen Gruppen ser positivt på 2023, selvom der stadig er udfordringer med høje materialepriser. Der forventes også et positivt resultat for 2023.

Ordrebeholdningen omfatter i øjeblikket 18 nye fiskefartøjer til en samlet værdi af DKK 4,0 mia. Derudover er der planlagt større ombygninger i værftets reparationsafdeling, hvilket skaber et solidt grundlag for fremtiden og forventes at give god aktivitet og indtjening i det kommende år og fremover.