25 maj, 2022 Erhverv

Karstensen Gruppen leverer resultat som budgetteret

Karstensen Gruppen bestående af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Polen, KS Elektro og Nuuk Værft har afsluttet sit 2021-regnskab, som trods en række udfordringer, viser et resultat som er bedre end 2020 og nogenlunde som forventet.

Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling har i 2021 afleveret 8 nybygninger til henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Island og Irland. Nybygningsafdelingen oplevede mindre forsinkelser på skrog og komponenter fra eksterne leverandører. Dette medførte at udrustningen i Skagen ikke forløb helt som forventet, og dermed blev mere omkostningskrævende end budgetteret.

Endvidere har værftet fortsat afholdt omkostninger i forbindelse med udvikling og bygning af fersk fisk trawlere, hvilket har været en bevidst strategi, så værftet i fremtiden øger positionen som nybygningsværft med flere skibstyper og en mere varieret kundegruppe.

Endelig har Covid-19 situationen også medført markante udgifter og forsinkelser.

Karstensens Skibsværft reparationsafdeling har haft en meget tilfredsstillende aktivitet hvilket gav højere indtjening end forventet med dertil hørende indtjening.

Karstensen Gruppen øvrige selskaber Danish Yacht, Karstensens Shipyard Polen, KS Elektro og Nuuk Værft har alle haft god aktivitet og givet tilfredsstillende resultater.

På trods af de vanskelige ydre omstændigheder i Europa, er der stor opbakning fra medarbejderstab, leverandører og kunder til at få løst udfordringerne bedst muligt. Gruppen har således forsøgt at sikre sig bedst muligt imod prisstigninger og usikkerheder.

Karstensen Gruppen ser positivt på 2022, og der forventes tilfredsstillende resultat for 2022. Ordrebeholdningen består pt. af 21 nye fiskefartøjer til en samlet værdi på DKK 4,6 mia. Dertil kommer nogle større ombygninger i værftets reparationsafdeling, som giver et godt grundlag for fremtiden, hvor der forventes god aktivitet og indtjening i det kommende år -og årene derefter.