02 juni, 2021 Kultur

Kan kunst ændre vores relation til naturen?

Kulturhus Kappelborg i Skagen er del af stort samarbejde mellem 12 kommuner, der gør landskaber til mødested for kunst og natur.

Fra 11. juni og de næste tre år vil skagboere og gæster i Skagen og 11 andre vidt forskellige landskaber over hele landet få store kunst- og naturoplevelser med 4,1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden. Metropolis, Kappelborg og i alt 60 partnere i 12 kommuner samarbejder om METROPOLIS LANDSKAB – en kunstnerisk danmarksrejse, der sætter fokus på relationen mellem mennesker og natur i en tid, hvor der er brug for at tænke nyt og skabe balance.

Metropolis Landskab kommer til Skagen med Walking Landscapes i perioden 30. august til 8. september.

Metropolis Landskab er et landsdækkende kulturprojekt, der i stor skala bringer kunst og natur sammen om at skabe værdifulde oplevelser og ny indsigt i de landskaber, der omgiver os. Gennem tre år vil landskaberne blive fortolket og formidlet af flere hundrede kunstnere fra performance, billedkunst, musik, arkitektur, aktivisme, dans, filmkunst, litteratur… Kunsten vil vise nye veje ind i naturen, ligesom naturen vil vise nye veje ind i kunsten.

Skagen har igennem mange år slidt på sin unikke kunst- og kulturhistorie uden at der er blevet tilføjet nye kapitler af historisk forankret karakter, og derfor har vi de seneste 3 – 4 år arbejdet intensivt med at udvikle nye kunstneriske fællesskaber i Skagen. Sådan lyder det fra Lars Ilum, leder af kulturhus Kappelborg, der er projektets samarbejdspartner i Skagen. ”Walking Landscapes’ kerne er jo kunstnerens møde med naturen. Kunstnerne arbejder on location – altså rundt om i Skagens unikke natur. De lader sig inspirere af naturen… af møder med mennesker i naturen… fuldstændig på samme måde som Skagensmalerne i sin tid blev det. – Og vores forhåbning er selvfølgelig, at vi ved at bidrage til projektet, kan lægge kimen til et nyt kunstnerisk fællesskab i Skagen, og på den måde være med til at skrive begyndelsen til et nyt kulturhistorisk kapitel.

Lars Illum – Kulturhus Kappelborg

De 10 kunstnere, der har valgt Skagen Odde som rammen for deres vandring har alle en særlig tilknytning til Skagen. Nogle har familie her, andre forbinder området med ferieminder og andre igen har tidligere arbejdet med deres kunst i området. Overordnet set er det ordet fællesskaber, der er den røde tråd i kunstnernes valg af Skagen.

At være en del af et fællesskab gør noget særligt ved os mennesker. Vi glæder os derfor meget til at se kunstnerne folde sig ud i landskabet på og omkring Skagen Odde, og til at opleve de fællesskaber og de møder, der måtte opstå undervejs, slutter Lars Illum.

SAMSPIL MELLEM MENNESKER OG NATUR

Samspillet mellem mennesker og natur er samtidig yderst relevant i vores tid – en økologisk skrøbelig tid, hvor der er behov for at gentænke vores måde at være i og sammen med naturen på.

Kunsten er et eksperimentarium, hvor kreativitet udvikler nye tankegange og nye løsninger. Derfor har vi inviteret kommuner og kunst- og naturinstitutioner til at samarbejde om et kunstprojekt, der udvikler nye måder at relatere sig til og arbejde med natur og landskaber. Kunsten har altid forholdt sig til natur og landskaber, men Metropolis Landskab undersøger, hvordan samtidskunstnere forholder sig til landskabet i en kontekst af klimaforandringer, nedbrydelse af naturen og en ændret bevidsthed om vores egen rolle.

Trevor Davies – Leder af Metropolis – Københavns Internationale Teater

SANSELIG KUNST TÆT PÅ BORGERNE

Metropolis Landskab flytter kunsten ud af sine sædvanlige domæner og udfordrer kunstnerne til at forlade teatersalen og museet for at skabe stedspecifikt i samspil med landskabet. Kunsten møder borgerne ude i det fri, hvor sanserne og kroppen bringes i spil, og hvor de opdager nye veje ind i både kunsten og naturen.

Flere og flere har fået øjnene op for naturen og dens mange muligheder for at røre sig, få et mentalt frirum og danne ramme om aktive fællesskaber. Med Metropolis Landskab kommer der nu nye perspektiver og endnu flere muligheder for oplevelser i naturen. Vi glæder os til at se, hvordan lokale fællesskaber omkring de involverende, sanselige og kunstneriske naturoplevelser vil folde sig ud i de 12 landskaber,

Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden

EN DANMARKSREJSE GENNEM KUNSTEN – LIVE ELLER LIVE-STREAMET

Projektet finder sted over tre år som en trilogi, hvor hver etape bygger videre på de foregående. Alt kan opleves live eller live-streamet fra hele landet og inspirere til at opdage nye steder.

  • Walking Landscapes 2021: I 140 dage fra 11. juni til 28. oktober vil 140 kunstnere foretage 140 kunstneriske vandringer à 12 timer gennem vidt forskellige landskaber i de 12 kommuner. 10 dage og 10 vandringer i hver kommune med start på Bornholm.
  • Talking Landscapes 2022: Talking Landscapes sætter fokus på andre måder at tale sammen på og engagerer borgerne i iscenesatte samtaler om vores natur, omgivelser og landskaber gennem kunsten.
  • Performing Landscapes 2023: Hvert landskab vil få sin egen kunstneriske fortolkning og iscenesættelse af de potentialer og særpræg, der er kommet frem gennem de foregående års vandringer og ’samtaler’.

Læs mere om Metropolis Landskab her
Se program for Walking Landscapes her