• Forside
 • Nyheder
 • Kampvalg til generalforsamlingen i Skagen Erhvervsforening
19 marts, 2024 Nyheder

Kampvalg til generalforsamlingen i Skagen Erhvervsforening

Kampvalg til bestyrelsen og forretningsudvalget til generalforsamlingen i Skagen Erhvervsforening, og spændende indlæg fra CEO Dan Knudsen om Skagen Salmon og produktion af bæredygtige laks.

Tirsdag eftermiddag deltog 31 personer i Skagen Erhvervsforenings generalforsamling. Der var indlæg fra CEO ved Skagen Salmon Dan Knudsen, om produktion af bæredygtig laks. Udover kampvalg af nye medlemmer til bestyrelsen, var der fokus på det udviklingsarbejde som erhvervsforeningen og Erhvervshus Nord har gennemført i 2023.

På Skagen Erhvervsforenings årlige generalforsamling præsenterede Dan Knudsen, CEO ved Skagen Salmon, et spændende indlæg. Han fortalte om Skagen Salmons rejse og deres nyetablerede 26.000 kvm store Aqua kultur-anlæg til landbaseret opdræt af laks samt slagtning. Det nye anlæg er anderledes i forhold til traditionelt opdræt, alt foregår på land og under kontrollerede forhold som minimerer miljøaftrykket ved produktionen af laks. I processen bliver der fjernet omkring 90% af al kvælstof og fosfor i egen aktivt slambehandlingsanlæg.

”Skagen Salmon er blandt de første i verden, til at implementere et landbaseret anlæg, til produktion af bæredygtig laks. Anlægget forventes årligt at producere 3.600 tons laks”

Dan Knudsen

Boliger til unge i Skagen

Under formandens beretning fortalte en af arbejdsgrupperne, at der arbejdes på at etablere et boligmiljø med 16 lejligheder i centrum af Skagen. Boligerne er tiltænkt unge i alderen 26-32 år og egner sig perfekt til singler, par eller par med et barn.

Lejlighederne er placeret tæt på centrum, kulturtilbud og caféliv og lægger op til at fritidsaktiviteterne er lige ude for døren. Skagen har forholdsvis let at tiltrække unge fra hele landet, blandt andet på grund af de spændende jobmuligheder i byen.

Men det er sværere at fastholde dem. En stor del fraflytter igen, da de ikke får opbygget sociale relationer med andre ligesindede i lokalområdet. Det håber arbejdsgruppen, at disse boliger kan ændre på.

Fokus på den grønne omstilling

Erhvervsdirektør Niels Bay Christensen fortalte:

”Vi står overfor en stor transformation fra fossil energi til grøn energi. Men her er vi udfordrede i Skagen fordi elnettet ikke har kapacitet til at løfte hele den grønne omstilling. Erhvervshus Nord har derfor igangsat en særlig indsats, for at få politisk fokus på udbygning af El-transmissionsnettet fra Aalborg til Skagen. Det er et langsigtet arbejde. Men det er helt afgørende at vi lykkes, da vores virksomheder har udsigt til store udgifter til Co2 afgifter, og til kunder der fravælger os, hvis vi ikke kan levere grønne produkter og ydelser herunder vores krydstogtsanløb”

Kampvalg til bestyrelsen

Bestyrelsen i Skagen Erhvervsforening består af 18 bestyrelsesmedlemmer herunder 12 udpegede bestyrelsesmedlemmer og 6 generalforsamlingsvalgte. På en ekstraordinær generalforsamling i januar 2024, blev det besluttet at udvide antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 6.

Det betyder, at der ved dagens generalforsamling skulle vælges i alt 4 bestyrelsesmedlemmer.

2 siddende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Rikke Gandrup, Color Hotel Skagen og Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain.

Rikke Gandrup valgte at genopstille, mens Jakob S. Johnsen ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

Herudover stillede følgende 4 kandidater op: Lars Østerstrand Mikkelsen, Hjulmandkaptain, Lisette Vind Ebbesen, Skagens Kunstmuseer, Susanne Nielsen, Skagen Pelagic og Jakob Sund, Jakobs Café & Bar.

Følgende 4 kandidater blev valgt ind i bestyrelsen:

 • Rikke Gandrup
 • Susanne Nielsen
 • Jakob Sund
 • Lisette Vind Ebbesen.

Kampvalg til forretningsudvalget

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og også her var der kampvalg til forretningsudvalget.

“Hvis man er aktiv i frivillige foreningsbestyrelser, så ved man at det kan være svært at rekruttere medlemmer. Derfor er vi enormt stolte af, at der igen i år var kampvalg. Det viser, at erhvervet er engageret og interesseret i arbejdet med vækst og udvikling i området”

Allan Kastor

Bestyrelsen for Skagen Erhvervsforening ser således ud som følgende:

Forretningsudvalg:

 • Allan Kastor, Sparekassen Danmark, (Formand), generalforsamlingsvalgt 2024
 • Klaus Henry Kristoffersen, FF Skagen (1. næstformand), generalforsamlingsvalgt 2024 •
 • Susanne Nielsen, Skagen Pelagic (2. næstformand), generalforsamlingsvalgt 2024

De tre forretningsudvalgsmedlemmer er samtidig Skagens Erhvervsforening repræsentanter i Frederikshavn Erhvervsråd.

Den øvrige bestyrelse i Skagen Erhvervsforening ser herefter ud som følgende:

 • Ulla Mosich, Aalbæk Badehotel ApS, udpeget af Turistforeningen Toppen af Danmark
 • Michael Isaksen, Poul Eeg Camping, udpeget af Foreningen af Campingpladser Skagen Kommune
 • Kathja Ryom, Socialpædagogerne, udpeget af FH Frederikshavn
 • John Jakobsen, Formand, udpeget af Skagen Fiskeriforening
 • Diddan Karstensen, Karstensens Skibsværft A/S, udpeget af DI Vendsyssel
 • Mads Larsson, Werner Larsson Fiskeeksport A/S, udpeget af Skagen Fiskeeksportørforening
 • Jens Gram, formand, udpeget af Skagen Håndværker- og Industriforening, SMV Danmark •
 • Willy B. Hansen, Havnedirektør, udpeget af Skagen Havn
 • Peter Møller, Saga Shipping, udpeget af Service Team Skagen
 • Peter E. Nielsen, Expert Aalbæk ApS, Udpeget af Aalbæk Håndværker & Handelsstandsforening •
 • Niels Nordmann, Prime Ocean, Udpeget af Areallejerforeningen på Skagen Havn
 • Rikke Gandrup, Color Hotel Skagen, generalforsamlingsvalgt 2024
 • Lisette Vind Ebbesen, Skagens Kunstmuseer, generalforsamlingsvalgt 2024
 • Jakob Sund, Jakobs Café & Bar. generalforsamlingsvalgt 2024
 • Pt. ingen udpegede, Skagen Handelsstandsforening