25 januar, 2022 Nyheder

Indlæg: Vindmøller på havet

Indlæg af Peter A. Nielsen (S), Formand for Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune

Vi er ikke i mod vindmøller på havet. Lad det være slået helt fast efter, at Plan- og miljøudvalget kritiseres for at have forholdet sig kritisk til et svensk havvindmølleprojektet, som kan ses fra Skagen.

Socialdemokratiet i byrådet går ind for vindmølle på havet, men vi har nogle opmærksomhedspunkter.

Vi skal overgå til grøn energi i verden, og i vores kommune skal vi også levere på den dagsorden. Det gælder vindmøller, biogasanlæg, solcelleanlæg, bølgeenergi. 

Det er store elementer i landskabet uanset om, det er langt ude på havet eller på land, og netop derfor skal vi altså være ordentlige i processen – og det skal svenskerne også. 

Der er så mange eksempler på, hvor det bliver rent negativt at opstille f.eks. Vindmøller. Det handler langt hen ad vejen om proces. 

Vi har gode eksempler på opsætning af møller og solcelleanlæg, hvor god forberedelse, inddragelse, proces og dialog er afgørende for opbakning og realisering.

Det er derfor et enigt Plan- og Miljøudvalg (A og V), som står bag et høringssvar til svenskerne, hvor vi skriver, at vi forventer at blive inddraget i det videre arbejde med projekterne.

Det skal gerne blive succeser at levere på den grønne omstilling, men bare omkring havvindmøller, der er det også fiskeriet at tage hensyn til, og det er bare et eksempel på, at vi skal hele vejen omkring, og det kalder vi klogt og rettighed og vil ikke skydes i skoene, at vi ikke går ind for grøn omstilling – For det gør vi, men på den kloge måde!