• Forside
  • Nyheder
  • Indlæg: Venstres forslag til afbureaukratisering afvist i byrådet
20 maj, 2022 Nyheder

Indlæg: Venstres forslag til afbureaukratisering afvist i byrådet

Onsdag aften behandlede Frederikshavn Byråd et forslag fra Venstres byrådsgruppe om etablering af en gruppe bestående af borgere, medarbejdere, virksomheder og foreninger.

Ideen var, at gruppen skulle komme med ideer og forslag til muligheder for afbureaukratisering og regelforenkling. I Venstre mener vi nemlig, at de, der har den daglige berøring med sagerne, sandsynligvis kan pege på relevante tiltag.

Venstres forslag udsprang af en diskussion på det forrige byrådsmøde, hvor det blev vedtaget, at alle byrådets udvalg skal arbejde med netop afbureaukratisering og regelforenkling. Ved vedtagelsen lagde byrådets flertal vægt på at udvalg og byråd skulle have tillid til at forslag om afbureaukratisering og regelforenkling ville komme af sig selv.

Venstres forslag onsdag aften var et forsøg på at hjælpe processen på vej, så alle – borgere, medarbejdere osv – får en nem og overskuelig tilgang til at rådgive byrådets udvalg om områder, arbejdsgange, vaner, der kunne trænge til et eftersyn.

Et flertal i byrådet kunne ikke støtte Venstres forslag – en enkelt mente faktisk, der var tale om ekstra bureaukrati – og det tager Venstre naturligvis til efterretning.

Det, vi nu vil gøre, er så i stedet at skubbe på i de politiske udvalg og løbende sikre, at der evalueres på udvalgenes succes med afbureaukratisering og regelforenkling, så vi opnår, at borgerne rent faktisk oplever en afbureaukratisering i Frederikshavn Kommune.

Jan Bjeldbak Venstres byrådsgruppe