• Forside
  • Nyheder
  • Indlæg: Venstre med tydelige aftryk på årets budget
28 september, 2023 Nyheder

Indlæg: Venstre med tydelige aftryk på årets budget

Vi har modtaget følgende indlæg fra Peter Sørensen på vegne af Venstres Byrådsgruppe:

Onsdag aften blev der indgået budgetaftale, og Venstre er med i forliget. Vi har naturligvis ikke fået alle ønsker opfyldt, men i en økonomisk vanskelig tid, synes vi faktisk, budgettet indeholder mange gode Venstre-sager.

Som vi tidligere har meldt ud, gik Venstre ind i forhandlinger med fokus på at kommunen skal koncentrere sig om kommunale kerneopgaver, et ønske om at slanke administrationen og prioritere velfærden hos børn, unge og ældre. Synspunkter vi synes der er lyttet til.

Ved effektiviseringer, frasalg af det kommunale trykkeri og ved at afdrage på gamle lån, sikrer budgettet ekstra, varige midler til den kommunale velfærd. Forligspartierne har tilmed aftalt, at der løbende skal ses på mulighederne konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver, hvor det giver mening. Samtidig skal ejendomsstrategien optimeres så m2 udnyttes bedre og overskydende frasælges.

Samtidig er det aftalt, at der skal ske en yderligere administrativ reduktion og at dette kontinuerligt skal være et fokusområde.

På skoleområdet havde Venstre håbet på mere, men vi er glade for, at det til slut lykkedes os at få tilført midler til en særlig faglig tilrettelagt indsats i dansk og matematik i de mindste klasser i folkeskolen. Sammen med en meget stor ekstrabevilling til familieområdet skulle dette være med til at give folkeskolen arbejdsro, således at vores elever kan forlade skolen med en ballast, som der kan giver bedre muligheder videre i livet.

Det er også en del af vores prioritering, at der er afsat midler til PPR indsatsen, så vi kan nedbringe ventelisten på udredning af børn med vanskeligheder.

Der blev flere penge til etablering af cykelstier og sikre skoleveje.

De annoncerede besparelser på takster og madordning i vuggestuerne er afblæst. Vi håber, at dette kan være med til, at gøre det bedre at være ung familie i Frederikshavn Kommune og dermed øge bosætningen.

Nuværende elever i Talentsportsklasserne og de, der optages næste skoleår, er alle sikret, at de kan fortsætte under den nuværende ordning. Alle forligspartier har givet hånd på, at Talentsportsklasserne skal bevares.

Alt i alt må vi sige, at vi synes der er bakket godt op om mange rimelige og nødvendige indsatser på ældre- og handicapområdet, selvom vi selvfølgelig alle gerne ville kunne give mere.

Her var en af Venstres store ønsker, at den besparelse på rengøring hos de ældre, som blev vedtaget i 2022 kunne ”rulles tilbage”. Vi synes stadig ikke det er godt nok med rengøring hver 3. uge. Desværre lykkedes det os heller ikke i år, at få flertal for det synspunkt.

Hærvejsprojekt er tilgodeset med penge ligesom afslutningen af vejanlæg ved nye byggegrunde i Østervrå

Flere af ovenstående prioriteringer påvirker også kommunens fokus på øget bosætning, og Venstre er glad for at det lykkedes at få ekstra opmærksomhed på dette, med nedsættelsen af et nyt § 17,4 udvalg, som skal arbejde med fremtidens forventninger og ønsker fra og til de unge. Vi har allerede flere tanker om et kommissorie for dette udvalg.

Hele budgetforliget er offentliggjort, og her kan man se mange af de andre ting der er med.

Det er ingen hemmelighed, at den stramme økonomi har sat tydelige grænser for byrådets handlemuligheder. Der er altid tale om et forhandlingsresultat, og vi ser gode Venstre aftryk i det vi vedtog i går.

Peter Sørensen

Gruppeformand Venstre