• Forside
  • Nyheder
  • Indlæg: Manglende kommunalt børne- og unge tandplejetilbud i Skagen
09 juni, 2022 Nyheder

Indlæg: Manglende kommunalt børne- og unge tandplejetilbud i Skagen

Redaktionen har modtaget følgende indlæg fra Anita Holm Borup Kristiansen:

Den kommunale tandpleje trænger til en gevaldig opstramning!

Mon ikke kommunen gerne vil give alle børn og unge i hele kommunen, lige vilkår for at komme til tandlægen og få vedligeholdt deres tænder?

I Skagen har kommunen desværre ekstra svært ved at kunne tilbyde dette.

Da min ene søn i december 2021, blev indkaldt til tandundersøgelse i Fr. havn, begrundede Tandplejen kørslen med, at der pt. ikke var nogen fast tandlæge tilknyttet Skagen til børnene og de unge længere – det var derfor en midlertidig løsning at skulle køre dem til Fr. havn. Vi accepterede derfor, at tage en halv fridag fra jobbet, for at transportere sønnen til Fr. havn til et ca. 20 min. langt tandlæge tjek. 

Men da min anden søn så lige er blevet indkaldt til Fr. havn også, hopper kæde af. Nu får jeg en ny begrundelse af Tandplejen nemlig den, at der ikke længere kommer tandlæger til Skagen og at alle børnefamilier derfor må køre til storbyen, hvis man som forældre vil vedligeholde børnenes tænder. Så er det lige, at jeg kommer til at tænke på, hvor det grønne, samfundsrigtige perspektiv er i det?

Kan det virkeligt være rimeligt, at vi borgere i den nordlige ende af kommunen, skal acceptere denne ulighed? blot fordi vi bor i udkanten af kommunen, vi betaler da lige så meget skat som alle andre i kommunen, og forventer da, at få nogle minimumstjenesteydelser tilbage. Det må da i al fald ikke gå ud over børnenes velfærd.

Samt at alle vi forældre skal tage fri fra arbejde, forurene ved bilkørsel, fordi kommunen ikke længere kan tilbyde tandpleje til Skagens børn og unge.

Er det retfærdigt, at Skawboerne blot stilsigende skal acceptere denne løsning for vores børn og deres fremtid.

Dette har været en udfordring i over 6 måneder nu, som ikke er blevet løst – NU skal der gøres noget ved denne udfordring.

Hvordan harmonere det med kommunens målsætning om, at vi bl.a. gerne vil tiltrække flere børnefamilier til kommunen – næ nej, jeg tror da nok lige, at nogle borgerne vil vælge Skagen fra, hvis de kendte til disse forhold – i al fald tænke sig rigtigt godt om en ekstra gang, inden de flytter.

I Frederikshavn Kommune har vi taget FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig fremtid til os. Vi vil gøre verdensmål til hverdagsmål. Vores ambition er, at verdensmålene skal være pejlemærker for en bæredygtig udvikling af vores lokalsamfund – socialt, økonomisk og miljømæssigt, jfv. https://ffm.frederikshavn.dk/frederikshavn-kommune-for-malene/

Hvis der er ca. 650 børn i Skagen fra 6 til 16 år ( 0.-9. kl.), som alle skal have 1 tandtjek hvert år af 20 min. varighed, så er der brug for 216 tandlægetimer i byen, eller 36 arbejdsdage á 6 timer på 1 år.

Så jeg vil da gerne opfordre de ca. 5 tandlæger fra den kommunale tandpleje til, at bidrage til problemløsningen ved, at være på Skagen klinikken ca. 7 dage pr. år, det ville afhjælpe problemet. Børnefamilierne ville være taknemmelige, og ja mange ville få en nemmere og grønnere hverdag.

På længere sigt kan vi jo håbe på, at der kan komme en fast tandlæge til Skagen igen, nu hvor politikerne/folketinget jo har udvidet tandlægeoptaget med 30 pladser årligt iflg. Tandlægebladet.    

Så kære byråd – vil I ikke nok se på denne sag – da det brude være en selvfølge med muligheden for børnetandpleje i Skagen. Jeg tænker, at der er andre forældre end undertegnet, som er i samme situation – vi må da kunne give et bedre tilbud til børnefamilierne.

www.tandlaegeforeningen.dk, kan man bl.a. blive oplyst om følgende;

For børn og unge under 16 år tilbydes tandplejen på kommunale klinikker og hos privatpraktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen.

For børn og unge under 16 år, der ønsker at få tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge, er fra 1. januar 2018 genindført fritvalgsordningen, hvorved barnet/den unge under 16 år kan behandles hos en privatpraktiserende tandlæge mod en egenbetaling på 35 %. Patienten skal huske at give besked til kommunen herom forinden behandlingens start.

Unge på 16 og 17 år kan derimod vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Unge, der vælger denne løsning, meddeler kommunen hvilken tandlæge, som de ønsker at benytte.

Såfremt en konkret behandling er påbegyndt før den unges fyldte 18. år, er kommunen forpligtet til at færdiggøre behandlingen, dvs. vederlagsfrit for patienten. Behandlingen skal kunne afsluttes inden for ca. 1 år.

Ovennævnte står dog også skrevet på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, under Borger og Tandpleje – MEN denne mulighed bliver ikke oplyst, når man som forældre ringer til Fr. havn kommunale tandpleje Hangaardsvej, for at høre om, hvorfor ens barn skal transporteres til tandlægen i Fr. havn, fremfor at benytte den fine klinik vi har til rådighed ved Skagen Skole – hvorfor skal den stå tom, det meste af tiden?

Hangaardsvej burde som minimum oplyse om muligheden for, at vælge fritvalgsordningen – og hvis man så vælger at køre til Fr. havn stadig, ja så burde man også tilbydes en befordringsgodtgørelse for det.