10 september, 2023 Nyheder

Indlæg: Jeg føler mig ikke tryg ved Tryg!

Redaktionen har modtaget dette indlæg af Bjarne Laustsen, Folketingsmedlem (s).

Den tidligere falckredder, Erick Schacks arbejdsskadesag kører nu på tiende år efter han den 4. august 2014 vovede sit eget liv i forsøget på at redde andre. Erik Schack var indsatsleder ved den tragiske ulykke i Strandby, hvor to fiskere omkom, og pumpemanden Nick Vejle blev svært hjerneskadet på grund af giftige dampe fra et lastrum med skidtfisk. Erik Schack blev desværre også udsat for dampene, og få timer efter fik han flere blodpropper i hjernen og er i dag førtidspensioneret.

Det har været en langtrukken sag, som man kunne skrive en hel bog om, men det korte af det lange er, at Erick Schack i 2021 fik landsrettens ord for, at der var tale om en arbejdsskadesag. Derfor har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tidligere i år fastlagt erstatningen. Men Tryg kvier sig ved at erkende, at der er tale om en arbejdsulykke og udbetale erstatningen – det selvom Tryg i blot første halvår af 2023 har tjent 2,4 mia. på deres kunder.

Det er simpelthen ikke rimeligt, når landsretten – en af de højeste instanser vi har i dette land – har slået fast, at der er tale om en arbejdsulykke, at der så ikke er parallelitet mellem det offentlige arbejdsskadesystem og arbejdsgiverens forsikringsselskab – i dette tilfælde Tryg. Især ikke, når det er så tydeligt for enhver, at Erik Schack har været ude for en arbejdsulykke på grund af en helt igennem uselvisk handling.

Af samme årsag valgte Melsen-Fonden i Nordjylland da også, så sent som den 5. september 2023 at støtte Erik Schack med 20.000 kroner månedligt indtil udgangen af 2024. Det er dejligt at se, at der er gode nordjyske folk, der tager affære, når den lille mand i årevis bliver trynet af systemet. Det kunne Tryg lære noget af.

Det ville være interessant at høre Trygs forklaring på alt det her, men pressechefen i Tryg, Susanne Lindhage, har udtalt til Fagbladet 3F, at de ikke kan udtale sig på grund af GDPR-reglerne. Det, selvom 3F har sendt en fuldmagt fra Erik Schack om, at Tryg gerne må udtale sig i hans sag – så den forklaring holder ikke. Hvis Trygs mening er så hemmelig, så er de velkomne til i fortrolighed, at fortælle mig, hvorfor de ser anderledes på sagen end det offentlige arbejdsskadesystem AES.

Sagen her får mig til – endnu en gang – at rette henvendelse til både Erhvervs- og Beskæftigelsesministeren. For jeg finder det ikke rimeligt, at et privat forsikringsselskab på den her måde, kan forhale en arbejdsskadesag, der er afgjort i landsretten. Jeg vil gerne have ministrene til at forholde sig til, hvorfor der ikke er parallelitet på området. Man tegner en forsikring i håbet om aldrig at få brug for den, men hvis man får brug for den, så hører det ingen steder hjemme, at der skal gå flere år med sagsbehandling og tovtrækkeri, når nu landsretten har talt. Derfor prøver jeg, at få regeringen til at lægge et pres på Tryg og andre forsikringsselskaber, så de retter ind, når det offentlige har truffet en afgørelse, og Erik Schack langt om længe kan få sin erstatning.

Sagen her berører jo alle, der arbejder i Danmark, fordi den er principiel. Det er uhensigtsmæssigt, at vi som folketingsmedlemmer ikke kan gøre mere for at hjælpe Erik Schack og hans kolleger i sådan en situation. Det kan ikke være rigtigt, at man – ni år efter sin ulykke – stadig ikke har en afklaring.

Fakta – Sagens forløb:

Arbejdsskadestyrelsen (senere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring AES) anerkender i første omgang ikke årsagssammenhængen mellem Erik Schacks blodpropper i hjernen og hans arbejde som falckredder ved ulykken på havnen i Strandby den 4. august 2014.

Erik Schack klager over AES’ afgørelse, hvorefter den ryger videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen fastholder AES’ afgørelse. Erik Schack og 3F tager Ankestyrelsen afgørelse videre til byretten i Hjørring. Byretten i Hjørring afsiger dom i oktober 2019 og finder ikke grund til at omgøre Ankestyrelsen afgørelse. Begrundelsen for alle tre afgørelser, er at Retslægerådet ”ikke har fundet det sandsynligt” at de giftige dampe fra havnen i Strandby skulle fremkalde blodpropper 3-4 timer senere.

Erik Schack og 3F anker dommen til Vestre Landsret. Her fører nye oplysninger fra kolleger, som også var til stede ved ulykken i 2014, samt nye betragtninger fra Retslægerådet til at Vestre Landsret i september 2021 omstøder byrettens dom og dermed Ankestyrelsens afgørelse. AES skal altså nu finde frem til Erik Schacks erstatning.

I februar 2023 traf AES en foreløbig afgørelse om, at falckredderen med sikkerhed har et varigt mén på 90 procent som følge af arbejdsskaden, og at han skulle have 775.363 kroner i godtgørelse. I marts 2023 afgjorde AES, at Erik Schacks tab af såkaldt erhvervsevne er 90 procent, og at han skal have 33.650 kroner om måneden i erstatning

Tryg Forsikring har klaget over begge disse afgørelser fra AES og sagen har derfor her ni år senere ikke ført til udbetaling af nogen erstatning.

Den seneste udvikling i forbindelse med Erik Schacks situation er at han fra september 2023 får støtte fra den private nordjyske fond Melsen Fonden og vil modtage en støtte på 20.000 kroner om måneden frem til udgangen af 2024.