31 oktober, 2022 Nyheder

indlæg: Hvor svært kan det være?

Vi har modtaget følgende indlæg af Bjarne Laustsen, MF (S)

For syv år siden faldt Cirkus Arenas telt sammen under en forestilling i Kalundborg, heldigvis kom ingen
alvorligt til skade.

Men det var jo en alvorlig sag, mente de Borgerlige med Venstres Hans Chr. Schmidt i spidsen, nu skulle alle
telte over 50 kvm. Certificeres af en privat rådgiver, det har indtil nu kostet hele teltbranchen 922 mio. kr.
ifølge deres organisation, Danske Festudlejere.

Det var jo ligesom at skyde gråspurve med kanoner, men så havde man da gjort noget, før den tid var der
flere kommuner, der krævede en byggetilladelse for at sætte et telt op til en byfest, selvom de aldrig havde
set teltet.

Under Coronaen har alle regler om telte været suspenderet, og grænsen er nu hævet til 100 kvm. så er det,
at jeg tænker, hvis man vil noget med regelforenkling, kan man starte her.

Jeg har været med til at lave et AMU kursus for teltopstillere, og jeg tænker, det er tilstrækkeligt, hvis hvert
firma har én ansat, der har været på kursus.

Det vil også hjælpe på alt det bureaukrati, der er trukket ned over de frivillige og deres foreninger.
Tag fx Brønderslev Marked, de har holdt marked det samme sted og tidspunkt hvert år, alligevel skal de
sende et hav af ansøgninger til forskellige myndigheder.

Jeg har tidligere foreslået en ”Én fest – én ansøgning”, det må også være muligt, at en sådan en tilladelse
kan gives for mindst 5 år, det er jo det samme tivoli, stadeholdere – og ofte det samme publikum – der
trofast kommer igen år efter år.

Selvfølgelig skal tingene være i orden, så både pølser og kebabben har den rette temperatur.