• Forside
  • Nyheder
  • Indlæg: Hvem vil sige nej til den grønne omstilling?
24 august, 2022 Nyheder

Indlæg: Hvem vil sige nej til den grønne omstilling?

Vi har modtaget følgende indlæg fra Peter Sørensen – Gruppeformand for Venstre i Byrådet i Frederikshavn Kommune.

Svaret på ovenstående spørgsmål er ret enkelt: Det er der ingen som vil.

I Venstre er vi meget optaget af den grønne dagsorden, og vi ser det som en bunden opgave at arbejde med det i alle vores beslutninger, men vi er også at den opfattelse, at det er vigtigt at lokale interesser indtænkes/tilgodeses i størst muligt omfang.

Helt aktuelt kan det dog godt virke, som om intet under paraplyen ”grøn omstilling” kan debatteres og tilpasses, så det er til glæde for de fleste og til gene for de færreste.

Et flertal i både Plan- og Miljøudvalget (PMU) og i Økonomiudvalget (ØU) siger nej til at indsende en indsigelse i forbindelse med det store vindmølleprojekt ”Frederikshavn Nord Havvindmøllepark” (ud for Skagen og Aalbæk)

I Venstre har vi den holdning, at når vi som kommune bliver spurgt, så giver vi selvfølgelig vores mening til kende. Det har vi sagt både i PMU og ØU.

Opgaven er IKKE at sige nej til vindmøller og det er heller ikke det vi siger i Venstre.

Opgaven er at finde det bedste sted at placere dem, og det mener vi ikke er tilfældet i den foreliggende ansøgning.

Derfor fremsætter vi dette ændringsforslag på byrådsmødet i morgen:

Venstre ønsker at kommunen bruger sin indsigelsesmulighed i forhold til Forundersøgelsesansøgning om Frederikshavn Nord Vindmøllepark.

Venstre ønsker at forvaltningen udfærdiger et høringssvar, hvori det meddeles Energistyrelsen, at man ikke kan acceptere den meget kystnære placering.

Ønsket skal ses i lyset af det ansøgte områdes store nationale og lokale kulturelle, naturmæssige og fiskerimæssige værdi, hvilket ikke ses at harmonere med den foreslåede opstilling af kystnære vindmøller.

Partierne bliver sat udenfor

Et andet element i morgendagens dagsorden, er et det indstilles, at kompetencen til at afgive høringssvar for energiprojekter på søterritoriet overføres fra byrådet til PMU.

Dette kan Venstre ikke stemme for.

Det vil nemlig betyde, at de 7 medlemmer i PMU skulle kunne træffe så afgørende beslutninger, uden mulighed for at 4 af byrådets partier høres. Det finder vi helt urimeligt, både for PMU og for Byrådet.

Er det så kun det lokale Venstre som ”er på tværs”?

Nej, det er det slet ikke.

Der er i øjeblikket mange ansøgninger inde om kystnære havvindmøller, og i stort set alle andre kommuner, tager man bla. afstand fra den kystnære placering og manglende dialog.

Det gælder f.eks. Guldborgsund Kommune, Stevns Kommune, Hjørring Kommune og Kalundborg Kommune m.fl.

Det er Venstres håb, at vi på byrådsmødet kan få en åben og konstruktiv debat, og at denne vil føre til, at kommunen indsender en indsigelse, og fastholder kompetencen til at afgive høringssvar for energiprojekter på søterritoriet i byrådet.