05 september, 2023 Nyheder

Indlæg: Fokus på velfærd og bosætning

Redaktionen har modtaget følgende fra Venstres Byrådsgruppe i Frederikshavn Kommune:

I denne uge begynder forhandlingerne om næste års kommunale budget, og Venstre sætter sig til bordet med ønsker om fokus på velfærd og bosætning.

Det er ingen hemmelighed, at der de senere år er blevet skåret dybt i den kommunale velfærd – også i de forhandlinger der er foregået i de politiske udvalg op til dette års budgetforhandlinger.

Det har dog vist sig, at der er lidt flere penge til rådighed end først antaget, og Venstre har derfor et ønske om at rulle nogle af besparelserne tilbage. Nogle af pengene er såkaldte engangspenge (kun ét år), mens andre er varige midler, og det har vi selvfølgelig med i vurderingen, når vi skal forhandle med de andre partier.

Venstre ønsker at diskutere en lettelse af besparelser inden for flere områder. Det drejer sig bl.a. om ældreområdet (rengøring), børn og unge (takster, PPR og Talentsportsklasser) og kulturområdet (Frederikshavn Kunstmuseum, Filmmaskinen og Frederikshavn Teaterforening).

Venstre bringer dog også andre ideer med til forhandlingsbordet. Nogle er kendte Venstre-ønsker om at styrke undervisningen i dansk og matematik i de yngste klasser, mens andre er mere omfattende. Det drejer sig bl.a. om at få taget hul på en mere seriøs diskussion om en samlet campus for ungdomsuddannelserne og tildeling af kommunale midler til eksternt støttede projekter som eksempelvis Hærvejen og Grenen.

Venstre vil heller ikke afvise, at nogle af ”engangspengene” skal bruges til at afvikle dyr gæld, så der bliver flere midler til varige formål.

Generelt er Venstre klar til at tage et medansvar i en vanskelig økonomisk situation, men forventer også i et vist omfang at blive hørt i forhold til de her nævnte forslag.