02 januar, 2022 Nyheder

Indlæg: En lovende nytårstale

Som Venstre-politiker kan man næsten ikke få en bedre nytårstale end den, statsminister Mette Frederiksen fik holdt lørdag aften. Man kunne rent faktisk få den tanke, at statsministeren havde ladet sig inspirere af borgerlige mærkesager.

Mere frihed til kommunerne og annonceringen af ny ældrelov med valgfrihed og færre dokumentationskrav. Med to medlemmer af Social- og sundhedsudvalget bliver vores arbejde nu endnu mere spændende, og vi har nu muligheden for at sætte nye standarder for vores ældrepleje. 

I denne forbindelse vil vi lægge vægt på, at medarbejderne inddrages på alle niveauer i arbejdet. De ældre, deres pårørende, Ældrerådet og de frivillige organisationer skal på samme måde inddrages i beslutningerne, så vi får den ældrepleje, vores ældre fortjener, og vores medarbejdere trives i.

Tre kommuner – Langeland, Middelfart og Viborghar allerede frihed til lokalt at gøre tingene anderledes på ældreområdet og har i denne forbindelse indhentet erfaringer. Vi kunne starte med at se resultaterne af deres anstrengelser.

En anden borgerlig mærkesag, statsministeren fik annonceret i sin tale, var en 37 timers arbejdspligt for alle modtagere af kontanthjælp og en række andre offentlige ydelser. I samarbejde med de faglige organisationer må vi se på, om og hvordan dette kan bidrage til at kanalisere flere hænder i retning af de ældre.

Desværre blev der i nytårstalen ikke nævnt noget om en sundhedsreform. Det er der i den grad brug for blandt andet for at tage presset af et hårdt prøvet sundhedsvæsen. Den tidligere Venstre-regering fremlagde i sin tid et forslag til en ny sundhedsreform, men forslaget blev droppet af den nuværende regering, og siden er der ikke sket meget.

Vi ved, at kommunerne også i en fremtidig sundhedsreform skal spille en fremtrædende rolle, så vi havde håbet, at regeringen havde haft energi og mod til også at sætte processen i gang på dette område.

Klimaet blev til gengæld igen sat på dagsordenen. Det er godt, men her vil vi tøjle begejstringen, til vi har set, hvordan de ellers gode intentioner skal udmøntes. Mette Frederiksen var på dette punkt ikke særlig konkret, og når Socialdemokratiet begynder at pille ved skatter og afgifter, kan man godt blive lidt nervøs.

Alt i alt var det dog en lovende nytårstale. I Venstre glæder vi os over, at føromtalte frihed og afbureaukratisering skal gælde flere velfærdsområder og dermed også folkeskolen, børnehaver m.fl.  Vi kan kun glæde os til arbejdet, der kommer.

Godt nytår

Venstres byrådsgruppe