09 oktober, 2022 Nyheder

Indlæg: Busdrift i Frederikshavn kommune

Vi har modtaget følgende indlæg fra Kurt Kirkedal Jensen, byrådsmedlem forsSocialdemokratiet og næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget:

På KFU mødet torsdag den 6. Oktober, skulle udvalget finde besparelser på godt 8 millioner kroner på kørselsområdet. Det er en barsk og svær opgave, og en opgave der kommer til at berøre mange borgeres transportbehov.

Der er mange hensyn at tage, hensyn som gerne skulle kunne medvirke til at sammenhængen i vores langstrakte kommune fastholdes så godt som det lader sig gøre med de midler vi har til rådighed.

Hele udvalget var og er meget optaget af at løse opgaven bedst muligt og tage hensyn til at finde løsninger hvor behovet er størst.

Når det er sagt, står det lysende klart at vi her står over for serviceforringelser. Det er dybt beklageligt, men ikke desto mindre en kendsgerning som vi alle må se i øjnene.

Udvalget er langt fra færdige med at se på hele dette komplekse område. Vi er nød til også at se på om den måde kørselsområdet administreres inden for NT er den rigtige måde fremadrettet. Er der alternativer? Må kommunen hjemtage noget af kørslen? Skal eller må vi organisere denne kørsel selv, eller skal vi via trafikselskabet? Ja der er nok at se på og alle muligheder skal og må vendes.

En ting må stå helt klart. Vi ønsker bedst mulige løsninger inden for den økonomiske ramme vi har til rådighed.

Mvh

Kurt Kirkedal Jensen

Næstformand KFU